Artiklid 1986–2006

 

Aarseth, Espen. Jutukirjandus Turingi universumis / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2006, 10–11, 131.
Abarinov, Vladimir. Kohtupalee kuluaarides : [Nürnbergi protsessi materjale] // 1989, 8, 50.
Abel, Tiina. Saateks Endel Kõksi varastele interjöörimaalidele // 1988, 5, 51.
Abõzov, Juri. Vaatame asja eelarvamuseta : [Kakskeelsusprobleem Lätis] // 1988, 8, 60.
Adamson, Andres. Vabadussõjast, “vaikivast ajastust” ja demokraatia nõrkusest. Kiuslikke mõtteid // 1993, 10, 60; Müüdi sünd I–II : (1940. a. juunisündmuste ajaloolisest seletusest Eestis 1940–1950) // 1994, 2, 70; 3, 56.
Adamson, Jaanus. Bataille’i lugu: Silmad ja pisarad // 1995, 4, 60; Freudiga Soometsas: nauding ja hävitamine // 1995, 8, 40; Postmodernne detektiiv // 1996, 4, 72; Kriitika ja mõjuäng // 1998, 6, 64; Üks. Üheselt eesti proosast  2002 // 2003, 6, 58; Anekdootlik psühhoanalüüs // 2003, 12, 71; Juut-fetiš : [L. Pilteri proosast] // 2004, 9, 61; Kandre ja Freud // 2006, 12, 70.  Vt Lindroos, Alari, Adamson, Jaanus.
Adorno, Theodor W. Minima moralia : Katkendeid (nr 30, 40, 48, 58, 63, 96, 137, 143) / Saksa k. tlk. J. Kägu jt., järels. M. V. // 2004, 3, 52.
Alari, Ann. Kevad Kanadas// 1987, 9, 65; 10, 74; Kanada kirjanduse tõlkimisest rootsi ja eesti keelde // 1993, 11, 45.
Aleksejev, Tiit. Assistendi teekond // 1998, 4–5, 121; Möödunud talvede mikroskoopiline lumi ehk lugu möldrist ja tema prohvetist : [Carlo Ginzburgist] // 2001, 4, 68; Kirjanik ja pasatornaado I [Vene kodusõjakirjandusest] // 2007, 12, 47.
Alle, August. Avaldus EN Kirjanike Liidu partei allorganisatsiooni sekretärile seltsimees H. Leberecht’ile 15. juulil 1951 / Komment. M. Kasterpalu // 1990, 8, 78.
Allik, Jaak. Kongressi märkmeid [Üleliidulise teatriliidu asutamiskongressist] // 1987, 3, 38. Vt. ka Allik, Jaak, Lapin Leonhard.
Allik, Jaak, Lapin, Leonhard. Intervjuu Jaak Alliku ja Leonhard Lapiniga // 1987, 11, 82.
Allik, Jüri. Mida vaimueliit ei taha endale tunnistada? : [R. J. Herrnsteini ja C. Murray raamatust “The Bell Curve”] // 1997, 4–5, 89.
Alnek, Anu. Lapsepõlv Miljonnajal. Ühe linnaühiskonna hukk // 1998, 9, 82.
Alver, Betti. “Mu hingevõlg…” / R. Kaera intervjuu; vene k. tlk. ja eess. E. Lillemets // 1986, 5, 67.
Anderson, Perry. Ajaloo lõpud / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1995, 5–6, 187; 9–10, 185; Sund ja nõusolek / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2002, 11–12, 111.
Andrejev, Leonid. S.O.S. (Päästke meie hinged) / Tlk. Fr. Tuglas, järels. J. Undusk // 1989, 10, 49.
Annuk, Eve. Cara mia, eks ole. Seksuaalsest koodist Jaan Krossi “Taevakivis” // 1995, 2, 61; Sünnitamisest tekstini. Sauteri “Kõhuvalu” kui sünnitamise representatsioon kultuuris // 1996, 11–12, 107; Ajaviitearmastusromaanid kui populaarkultuur ja Molly Linholmi looming // 2002, 4, 55; Toimetamine kui tsensuur: mida jutustas Ilmi Kolla ema? // 2005, 9, 52.
Annus, Epp. Tõlke võimendav jõud ehk hullus ja turvatunne. David Helfgotti juhtum // 1998, 6, 58; Üks kask meil kasvas aias: Jüri Ehlvest – traagiline looduskirjanik // 2000, 4, 71; Kirjutus surma piiridel: Michel Foucault // 2002, 1, 70; Homi Bhabha ja eesti lugeja // 2003, 4–5, 135; Romaani ratsionaalsusest ja epifaania ülevusest // 2003, 7–8, 159; Eetilised hoiakud A. H. Tammsaare romaanis “Tõde ja õigus” // 2005, 1–2, 138.
Ant, Jüri.
Baaside ajastu // 1990,  2, 49.
Appiah, Kwame Anthony. Rass / Inglise k. tlk. J. Kiik // 1997, 4–5, 60.
Arjakas, Küllo. Ühe riigi sünnist // 1988, 2, 61; Eesti vabariigi välispoliitika 1939. a. // 1988, 9, 54; 10, 46; 11, 67; 12, 69; 1989, 1, 66; 2, 78; Punane õhuterror Soome lahe kohal // 1990, 6, 78.
Arro, Tõnis. Mäng ja kunst // 1986, 4, 44.
Aru, Krista. “Jaaksonia” ja jaaksonlased // 1990, 1, 54; “Vikerkaare” jälgedes // 1997, 6, 79.
Arujärv, Evi. Üheksakümnendad eesti muusikas: tühja vormi uus täitmine // 2001, 2–3, 91; Muusika väärtusteljel: “Püha” allikad ja mänguväljad // 2001, 5–6, 109.
Arumäe, Heino. 75 aastat Jüri Vilmsi ja tema kaaslaste traagilisest hukkumisest // 1993, 3, 74; Soome de jure Eesti Vabariigile // 1994, 12, 68.
Arusoo, Margit. Friedebert Tuglas ja “Noor-Eesti” // 1986, 1, 49.
Asmus, Valentin. Pasternak kunstist / Vene k. tlk. P. Lotman // 1987, 8, 54; 9, 60; 12, 69.
Aspel, Aleksander. Sürrealism ja Ilmar Laabani “Rroosi Selaviste”// 1989, 3, 55.
Azua, Félix de. Tout se complique! / Hispaania k. tlk. M. Mõttus // 1997, 6, 65.
Attali, Jacques. 21. sajandi sõnaraamat : Valik märksõnu / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 2004, 6, 77.
Atwood, Margaret / Intervjuu A. Alarile // 2006, 12, 100.
Avalik kiri Eesti NSV-st (Ajalehtedele “Pravda”, “Rahva Hääl” ja “Sovetskaja Estonia”) // 1988, 7, 66.
Bachmann, Talis. Vestlus Talis Bachmanniga / Vestles M. Mikli // 1995, 9–10, 131.
Bahtin, Mihhail. Romaani ajaloolisest tüpoloogiast / Vene k. tlk. K. Pruul // 2003, 7–8, 91; Francois Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur / Vene k. tlk. K. Pruul // 2006, 1–2, 151.
Bakunin, Mihhail. Revolutsiooni katekismus / Vene k. tlk. M. Mikli // 1998, 1–2, 71.
Balàka, Bettina. Nuga : Katkendeid / Saksa k. tlk. ja järelmrk. K. Kaugver // 2005, 12, 61.
Barthes, Roland. Ajalooteaduse diskursus / Prantsuse k. tlk. H. Sahkai // 1998, 9, 58; Semioloogiline seiklus / Prantsuse k. tlk. M. Tamm // 2000, 1, 58.
Bataille, Georges. Emily Brontë / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 1995, 4, 65; Kulutuse mõiste / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 1995, 11, 68.
Baumann, Zygmunt. Kas globaliseerumissõda saab olla inimnäoline? / Intervjuu M. Dimitrovale ja A. Gugnovile / Inglise k. tlk. M. V. // 1999, 7, 94.
Beauvoir, Simone de. Teine sugu : (Katkendeid) / Prantsuse k. tlk. M. Mauer // 1996, 11–12, 70; [Külaskäik Nõukogude Eestisse] / Prantsuse k. tlk. M. Tamm // 1998, 10–11, 156.
Beekman, Vladimir. Toimetuse küsimustele vastab ENSV Kirjanike Liidu juhatuse
esimees Vladimir Beekman // 1987, 1, 66.
Bedel, Maurice. Eestlannad / Prantsuse k. tlk. ja järels. J. Undusk // 1988, 2, 50.
Beier, Priidu. Johannes Benjamini poeg [Juhan Liivist] // 1989, 4, 53.
Bekus-Gontšarova, Nelli. Nähtamatu müür. Valgevene reaalsuse varjatud tegurist / Inglise k. tlk. J. Rist // 2003, 12, 94.
Belobrovtseva, Irina. Eesti motiiv vene nõukogude kirjanike loomingus / Vene k. tlk. J. Ojamaa // 1995, 1, 80. Vt ka Belobrovtseva, Irina, Kuljus, Svetlana.
Belobrovtseva, Irina, Kuljus, Svetlana. S. M. Bulgakovi romaan “Meister ja Margarita” kui esoteeriline tekst I–II / Vene k. tlk. J. Ojamaa // 1994, 7, 67; 8, 61.
Benjamin, Walter. Tõlkija ülesanne / Saksa k. tlk. T. Relve, järels. M. V. // 2000, 2–3, 97; Ajaloofilosoofilised teesid / Saksa k. tlk. ja järels. H. Krull // 2002, 11–12, 16; Moskva / Saksa k. tlk. M. Sirkel, järels. M. T. // 2004, 4–5, 28.
Benn, Gottfried. Epiloog ja lüüriline mina / Saksa k. tlk. M. Sirkel // 1991, 12, 44.
Benoist, Alain de. Kodanlik vaim / Prantsuse k. tlk. J. Pillak, toim. S. Stadnikov // 1992, 8, 49.
Berg, Maimu. “Vikerkaare” proosa // 1990, 10, 30; 1980. aastate eesti mood // 1991, 6, 85.
Berlin, Isaiah. Kaks natsionalismi-mõistet. Intervjuu Nathan Gardelsile 1991. aasta suve lõpul Portofinos (Itaalia) / Inglise k. tlk. ja järels. K. Pruul // 1993, 2, 61.
Bernstein, Boriss. Raam ja koondumispunkt / Vene k. tlk. J. Ojamaa // 1994, 9, 48.
Blomstedt, Jan. Lugejate revolutsioon // 1990, 12, 51; Nietzsche kui vastumõtleja / Soome k. tlk. K. Pruul // 1994, 10, 64; Diderot ja valgustatud süütunne / Soome k. tlk. J. Sang // 1999, 11–12, 140.
Bloom, Harold. Romantiline luule / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2004, 7–8, 142.
Blum, Rem. Mõtisklusi suurest revolutsioonist // 1987, 11, 41; 12, 51.
Borges, Jorge Luis. Fantastilise zooloogia käsiraamat (Katkendeid) / Hispaania k. tlk. R. Lias; järelmrk. R. Kuresoo // 1996, 1–2, 67.
Bourdieu, Pierre. Nähtamatu tsensuur // 1999, 1, 53; Mõningaid küsimusi gay- ja lesbiliikumise kohta / Prantsuse k. tlk. M. Amon // 2004, 9, 88.
Bowra, Maurice. Romantiline kujutlus / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2004, 7–8, 151.
Brenner, Charles. Kaks fundamentaalset hüpoteesi / Inglise k. ref. tlk. A. Jüriloo // 1990, 7, 85; Tungid / Inglise k. lüh. tlk. A. Jüriloo // 1990, 9, 78.
Brzezinski, Zbigniew. Viimase suverääni dilemma [USA suveräänsusest] / Inglise k. tlk. T. A. // 2006, 7–8, 173.
Brüggemann, Karsten. Võidupüha: Võnnu lahing kui Eesti rahvusliku ajaloo kulminatsioon / Saksakeelsest käsikirjast tlk. T. Lias // 2003, 10–11, 131; Sõda ja mälu ehk ajaloolase kapituleerumine // 2006, 4–5, 122.
Bull, Malcolm. Viimane valik [Genotsiidist] // Inglise k. tlk. ja järelmrk. M. Väljataga // 2006, 3, 92.
Burke, Peter. Ajalugu kui ühiskondlik mälu / Inglise k. tlk. A. Väljataga, järels. M. T. // 2003, 10–11, 69.
Buruma, Ian vt. Buruma, Ian, Margalit, Avishai.
Calasso, Roberto. Kahekümnenda sajandi eelmäng : [G. Flaubert’i romaanist “Bouvard ja Pécuchet”] / Itaalia k. tlk. M. Põld // 2006, 1–2, 88.
Casanova, Pascale. Kirjandus kui maailm / Inglise k. tlk. M. Väljataga, järelmrk. M.T. // 2005, 10–11, 125.
Castoriadis, Cornelius. Tuleviku maailm. Vestlus Cornelius Castoriadisega / Küsitlenud O. Moriel; Prantsuse k. tlk. ja järels. M. Tamm // 1998, 6, 74.
Cathala, Jean. Sovetiseerimine : (6. ptk. raamatust “Sans fleur ni fusil”) / Prantsuse k. tlk. T. Õnnepalu // 1992, 3, 63.
Certeau, Michel de. Jalutuskäigud linnas / Prantsuse k. tlk. M. Lepikult, järels. M. T. //  2004, 4–5, 124.
Chalvin, Antoine. Ajakiri Nyx ja prantsuse novelli taassünd / Prantsuse k. tlk. ja järelmrk. T. Õnnepalu // 1990, 8, 37; Jean Cathala ja Eesti / Prantsuse k. tlk. L. Leesi // 1992, 3, 68; (Intervjuu M. Tammele) // 1997, 12, 74.
Chartier, Roger. Neli küsimust Hayden White’ile / Prantsuse k. tlk. ja järels. M. Tamm // 2000, 8–9, 76.
Chervel, Thierry. Euroopa kaotab positsioone / Inglise k. tlk. A. Must // 2005, 4–5, 125.
Cioran, E. M. Türannide koolis / Prantsuse k. tlk. M. Lepikult // 2002, 8–9, 117.
Coleridge, Samuel Taylor. Biographia literaria : Katkendeid / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2004, 7–8, 98.
Cook, Nicholas. “Nähtusi tuleb uurida seetõttu, et nad on olemas, mitte sellepärast, et nad on head või halvad” : [J. Rossi intervjuu muusikateadlase N. Cookiga] // 2005, 3, 87.
Corbin, Henry. Maa on ingel / Prantsuse k. tlk. H. Udam // 1995, 3, 41.
Csoóri, Sándor. Mis on ungarlane praegu? / Ungari k. tlk. E. Hiedel // 1994, 1, 44.
Darnton, Robert. Tööliste mäss / Inglise k. tlk. J. Kiik // 1996, 1–2, 104; George Washingtoni valehambad / Inglise k. tlk. T. Pakk-Allmann // 1999, 11–12, 102; Euro-meeleseisund / Inglise k. tlk. A. Must, järels. M. T. // 2002, 2–3, 163.
Davies, Robertson. Suurem segadus on tulekul / Inglise k. tlk. Krista Kaer // 1993, 11, 41.
Deemant, Kaupo. Marie Laidoneri mälestused : [Publikatsioon kommentaaridega] / Järels. K. Arjakas // 1988, 8, 71; Admiral Johan Pitka viimane võitlus // 1991, 5, 60.
Dennett, Daniel C. (Intervjuu R. K. J. Killhefferile) / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1997, 3, 61.
Denzler, Georg. “Saatana sirp, magus mürk…” : Naine kirikuajaloos / Saksa k. tlk. T. Lias // 1993, 1, 65.
Diamond, Jared. Püsside ja pisikute evolutsioon / Inglise k. tlk. L. Kotkas // 1999, 2–3, 55.
Diderot, Denis. Kirjad Sophie Volland’ile / Prantsuse k. tlk. H. Sahkai, järelsõna M. Tamm // 1999, 11–12, 74.
Discipulos. Meie esimene õppetund Enn Vetemaa draamaklassis // 1986, 3, 50.
Donskis, Leonidas. Geenius ja kultuur / Leedu k. tlk. A. Kokk, toim. M. Loodus // 1994, 10, 57; Postkommunistliku Leedu intellektuaalid ja intelligendid / Leedu k. tlk. M. Loodus // 1996, 4, 52; Intellektuaalide lõpp? // 1998, 7–8, 136; Vandenõuteooria kui “teise” demoniseerimine. Karl Popperi vandenõuteooria kontseptsioon / Inglise k. tlk. Kaisa Kaer // 2002, 8–9, 103; Natsionalism ja globaliseerumine: 21. sajandi väljakutsed Leedule / Leedukeelsest käsikirjast tlk. A. Verschik // 2003, 12, 81.
Dosse, François. Mälujälgede historiseerimine / Prantsuskeelsest käsikirjast tlk. T. Tamm // 2006, 4–5, 90.
Duby, Georges.
Hirmud keskajal ja hirmud kaasajal / Prantsuse k. tlk. T. Tamm // 1998, 4–5, 145.
Eco, Umberto. Igikestev fašism / Inglise k. tlk. U. Uibo // 1995, 9–10, 65; Unistades keskajast / Inglise k. tlk. M. Käsper // 1998, 4–5, 135; Salateadmise jälil / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1999, 5–6, 109.
Eesti ja Ameerika-Ühisriikide vahelise sõprus-, kauba- ja konsulaarlepingu kinnitamise seadus 25. III 1926 //  1991, 9, 33.
Eesti Sõltumatu Noortefoorumi algatusrühma läkitus üldsusele // 1988, 10, 62.
Eesti Vabariigi Põhiseadus : Rahvuskogus vastu võetud 28. juulil 1937. a. // 1990, 8, 62.
Ehala, Martin. Ruum ja reaalsus Bernard Kangro arbujalikus luules // 1990, 9, 52.
Ehrlich, Richard. Kuidas sõitsime Hispaaniasse : [Mälestusi] / Eess. L.Võime // 1986, 1, 58.
Eigo, Annikki. Kirjutatud vihmasel kevadööl : Ueda Akinari “Ugetsu monogatari” ehk üht-teist Jaapani tondilugudest // 2003, 1–2, 107.
Eintalu, Jüri. Psühhopaatilise filosoofia manifest // 1995, 9–10, 104; Platoonilised meditatsioonid // 1996, 10, 61; FFF: Filosoofia kui fašistide Führer // 2002, 8–9, 89; Matrix: filosoofial juhtmed seinast välja! // 2003, 9, 87; Kuidas statistikaga (mitte) valetada // 2006, 3, 42.
Eknäs, Mats. Eesti talupoja kiri Rootsi kuningale // 1989, 4, 81.
Elango, Õie. Eesti keskkoolinoorsoo organisatsioonid omariikluse aastail (1919–1940), I // 1991, 5, 77.
Eliade, Mircea. Sakraalne ja profaanne : Religiooni olemus / Inglise k. tlk. M. Tiits, toim. eess. // 1992, 4, 52; 5, 78; 6, 65; 7, 65; 8, 73; 9, 67; 10, 58; 11, 65; 12, 73; Okultne ja nüüdismaailm / Inglise k. tlk. M. Tiits // 1994, 1, 57; 2, 67; 3, 49; Mõningaid täheldusi Euroopa nõiakunsti kohta / Inglise k. tlk. M. Tiits // 1994, 4, 65; 5, 69; 6, 73.
Elkaïm-Sartre, Arlette. Saateks : [J.-P. Sartre’i esseele “Eksistentsialism on humanism”] / Prantsuse k. tlk. M. Tamm // 2004, 10–11, 104.
Eller, Kalle Istvan. Maarahvast / Järels. T. Sarv // 1990, 3, 72.
Eller, Kalle, Isotamm, Johnny B, Kaplinski, Jaan. Taas “y” küsimus // 2001, 10, 87.
Emerson, Ralph Waldo. Kunst; Kingitused : (Esseed) / Inglise k. tlk. T. Rosin, värsid tlk. M. Väljataga, järelmrk. H. V. // 1991, 4, 36.
Enzensberger, Hans Magnus. Taandumise sangarid / Saksak. käsik. tlk. M. Sirkel // 1991, 12, 57.
Enwald, Liisa. Mis toimub soome luules? / Soome k. tlk. P. Saluri // 1987, 10, 56.
Erelt, Pekka. Arbujate kojakunstnik [Ott Kangilaski] // 1988, 5, 54; “Veljesto” lätteil // 1989, 6, 55.
Erilt, Erich. Mõnda kindral Tõnissoni arreteerimisest ja tema arvatavast elusaatusest / Järels. L. Tõnisson // 1991, 4, 53.
Eskelinen, Markku. Muu hulgas kuuekümnendatest / Soome k. tlk. ja komment. B. Pilvre // 1990, 12, 59. Vt ka Eskelinen, Markku, Lehtola, Jyrki.
Eskelinen, Markku, Lehtola, Jyrki. Kirjanduse uurimine ja õpetamine / Soome k. tlk. ja komment. B. Pilvre // 1990, 12, 61.
Evola, Julius. Esseid : Sümbolite ümberpööramine; Tarantli hammustus; Viienda seisuse võimuletõus; Näod ja pudi; Keiser Julianus; “Pahema käe tee” / Prantsuse k. tlk. H. Udam // 1994, 4, 32.
Fenton, James. Õppetund Michelangelolt / Inglise k. tlk. L. Pilter // 2004, 7–8, 184.
Foucault, Michel. Seksuaalsus ja üksindus / Inglise k. tlk. M. Väljataga, järelmrk. T. Õ. // 1990, 3, 63; Tõde ja võim : Intervjuu A. Fontanale ja P. Pasquinole / Tlk. ja järels. H. Krull // 1992, 11, 31; Nietzsche, Freud, Marx / Prantsuse k. tlk. ja saates. H. Krull // 1993, 1, 44; Keel lõpmatuseni / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 1993, 3, 32; Eetika genealoogiast: poolelioleva töö ülevaade (Intervjuu Paul Rabinowi ja Hubert Dreyfusiga Berkeleys, aprillis 1983) / Prantsuse k. tlk. H. Krull // 1996, 8–9, 192; 10, 93; Mis on autor / Prantsuse k. tlk. K. Talviste // 2000, 11–12, 156.
Fredriksson, Carl Henrik. Euroopa kõneleb Euroopaga? / Inglise k. tlk. A. Must // 2005, 4–5, 110.
Freud, Sigmund. Mäluhäire Akropolisel : Kiri Romain Rolland’ile / Saksa k. tlk. K. Läänemets // 1994, 1, 69; Miks sõda / Saksa k. tlk. ja järels. J. Adamson // 1997, 7–8, 119.
Fried, Anne. Mida ja kuidas kirjutavad naised / Saksa k. tlk. ja järelmrk. D. Vaarandi // 1992, 6, 60.
Frye, Northrop. Kriitiline rada / Inglise k. tlk. ja eess. M. Väljataga // 1993, 11, 50; Kriitika ühiskonnas : (Imre Salusinszky intervjuu Northrop Fryega) / Inglise k. lüh. tlk. M. Väljataga // 1993, 11, 58.
Gadamer, Hans-Georg. Elu on peatuspaik keeles : Mõtteid keelest ja kirjandusest / Saksa k. tlk. T. Lias // 1994, 2, 51.
Garcia, Patrick. Prantsusmaa mälupoliitikad / Prantsuskeelsest käsikirjast tlk. T. Tamm // 2006, 4–5, 102.
Garton Ash, Timothy. Kosovo täna ja homme / Inglise k. tlk. ja eess. M. Väljataga // 1999, 5–6, 163; Kesk-Euroopa mõistatus / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1999, 8–9, 123; Euroopa orkester / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2001, 5–6, 143.
Garton Ash, Timothy, Snyder, Timothy. Oranž revolutsioon / Inglise k. tlk. M.V. // 2005, 4–5, 151.
Gauchet, Marcel. Uus Euroopa / Prantsuse k. tlk. ja järelmrk. M. Tamm // 1–2, 184.
Gayle, Addison. Kultuuriline kägistamine: must kirjandus ja valge esteetika / Inglise k. tlk. H. Krull // 1997, 4–5, 113.
Gellner, Ernest. Religioon ja profaansus / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2002, 2–3, 141.
Gide, André. Traktaat Narkissosest / Prantsuse k. tlk. Ü. Siirak, järelmrk. K. P. // 1992, 3, 51.
Gluzman, Šimon. Totaalne psühhiaatria: lagunev kindlus // 1989, 12, 49; Kuidas meid Ülemaailmsesse Psühhiaatria Assotsiatsiooni (WPA) vastu võeti / Vene k. tlk. A. Romet // 1990, 4, 74.
Gofheisen, Mihhail, Kuljus, Svetlana. Vene schopenhauerlus. Esimene laine // 1986, 6, 57.
Golikov, Jevgeni. Mõtisklusi perestroikast // 1987, 12, 56.
Gornõi, Jevgeni. Mis on semiootika / Inglise k. tlk. J. Kiik // 1995, 11, 82.
Gould, Stephen Jay. Evolutsiooni kolm tahku / Inglise k. tlk. M. V. // 1999, 2–3, 124.
Gourmont, Remy de. Kõnelev naine / Prantsuse k. tlk. ja järelmrk. J. Undusk // 1991, 7, 55.
Grabbi, Hellar. Tuhkatriinuga Karjalas (1968) : Katkend mälestustest // 2005, 3, 80; Teel Bio-Bio jõele : Katkend mälestustest // 2005, 12, 91.
Grīnberga, Maima. Läti kirjandus 90ndatel: metafooride pitsid ja süžeede varjud // 2001, 2–3, 130.
Grišakova, Marina. Vladimir Nabokov ja modernismi visuaalkeeled // 2003, 12, 58; Mõtteid Tammsaarest, Nietzschest ja Dostojevskist // 2005, 1–2, 80.
Gross, Toomas. Kolonialismi pärandist antropoloogias // 2003, 4–5, 101.
Groys, Boris. Linn tema turistliku reprodutseeritavuse ajastul / Saksa k. tlk. K. Pruul //  2004, 4–5, 84; Lenin ja Lincoln – moodsa surma kujundid / Vene k. tlk. ja järels. K. Pruul // 2004,  9, 83.
Grünberg, Viktor. …kuldmõõk kindral J. Laidonerile // 1990, 8, 58; Esimeste eesti rahvusväeosade asutamine ja O. Krusenstern // 1992, 3, 70; Lebavere lahing // 1993, 6, 75; Eestlastest kaugluurajad Põhjalas // 1994, 1, 78.
Grünthal, Ivar. Romaaniuuendusest / Järelmrk. K. P. // 1990, 4, 51.
Guénon, René. Ida metafüüsika; Lindude keel; Islami esoterism / Prantsuse k. tlk. H. Udam // 1996, 5–6, 98.
Gumiljov, Lev. Mõtteid etnosest / Vene k. tlk. ja eess. H. Mikelsaar // 1988, 1, 63; 2, 68; 3, 57.
Gūtmane, Margita. Sissevaade läti pagulaskirjandusse / Lätik. käsik. tlk. T. Rosin, toim. ja värsid tlk. I. Saks // 1991, 8, 71; 9, 66; 10, 64.
Haav, Kaarel. Internatsionalistliku rahvusteadvuse põhijoon – rahvuslik sallivus // 1988, 5, 72.
Haberman, Harald. Tagasivaated : [Mälestused] // 1987, 2, 68.
Habermas, Jürgen. Uuskonservatiivne kultuurikriitika Ameerika Ühendriikides ja Saksamaa Liitvabariigis / Saksa k. tlk. E. Silmet, järels. M. V. // 1992, 5, 52; Tasategev revolutsioon ja pahempoolse revisjoni vajadus. Mida tähendab sotsialism täna? / Saksa k. tlk. L. Metsar // 1992, 9, 36; 10, 29; Usk ja teadmine / Saksa k. tlk. T. Hallap // 2004, 1–2, 109.
Habicht, Juhan. Noor proosa oma kaasaegset kajastamas // 1987, 2, 39; Science fiction paberil ja magnetkandjal // 1997, 10–11, 119. Vt. ka Sander, Kristjan, Habicht, Juhan.
Hainsalu, Lehte. Aeg kõnelda, aeg kirjutada. : NSVL kirjanike VIII kongressi kaleidoskoop // 1986, 4, 46; 5, 42.
Hakulinen, Auli. Soome kõnekeelest / Soome k. tlk. T. Tender // 1995, 7, 52.
Hallap, Tiiu. “Kritonist” // 1997, 3, 54; Paul Feyerabendi epistemoloogiline anarhism // 1998, 1–2, 119; Evolutsioonilised kaalutlused ja filosoofia // 1999, 2–3, 91; Biotehnoloogiast kolme ja poole kandi pealt // 2004, 1–2, 123.
Hango, Karin. Loomise psühholoogiast // 1987, 10, 86.
Hansen, Aime. Tühi ruum – täidetud ruum ehk veel üks teatrimanifest // 1987, 5, 45; Intervjuu Piret Viiresele // 1991, 7, 79.
Harro, Hallikki. Ajakirjanduse kvaliteedi kontrolli mehhanismid vaba turumajanduse tingimustes // 1999, 1, 66.
Harro, Jaanus vt. Strandberg, Marek, Land, Mait, Raudsepp, Urmas, Harro, Jaanus.
Haug, Toomas. Esimene tuulamine “Vikerkaares” : [“Vikerkaare” jutuvõistlusele laekunud töödest] // 1987, 4, 40; Salakorterist linnavalitsusse : [Alma Ostra-Oinasest] // 1987, 11, 66; Taganemine tontide eest : [A. Gailiti romaanist “Üle rahutu vee”] // 1990, 10, 37.
Havel, Václav. Poliitika ja südametunnistus / Tšehhi k. tlk. J. Tomes // 1989, 9, 40; Kosovo ja rahvusriigi lõpp / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1999, 7, 89.
Heiberg, Marie. Fragmente kirjadest Friedebert Tuglasele / Valinud K. Pruul // 1990, 9, 49.
Heinapuu, Andres. Koltunud leheveergudelt : Fr. Tuglase intervjuusid ja ankeedivastuseid 1928–1938 // 1986, 4, 68.
Heinapuu, Ott, Kikas, Katre. Rahvausk või naljalugu? // 2002, 2–3, 136.
Helme, Peeter. Subtiilne jaht : Sissejuhatus Ernst Jüngeri mõttemaailma // 2005, 3, 66.
Hennoste, Tiit. Hüpped modernismi poole : Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. 1.–3. loeng // 1993, 10, 41; 11, 62; 12, 69; Mati Unt. Mälestused ja lootused // 1993, 12, 60; Hüpped modernismi poole : Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. 4.–12. loeng // 1994, 1, 74; 3, 41; 4, 71; 5, 63; 6, 68; 7, 73; 9, 74; 11, 70, 12, 63; 13.–17. loeng // 1995, 2, 78; 3, 76; 4, 78; 5–6, 131; 9–10, 124; 11, 87; 18.–20. loeng // 1996, 3, 69; 4, 86; 5–6, 142; 21.–25. loeng // 1997, 1–2, 115; 4–5, 144; 7–8, 152; 9, 101; 10–11, 142; Kaanon. Kaanan // 1997, 12, 59; Kirjutatud on : Emil Tode ja Tõnu Õnnepalu kolm romaani // 1998, 9, 68; Tiit Hennoste ja tema (aja)kirjanduslik masin / Küsitlenud K. Pruul // 1998, 12, 75; Eesti-kesksete lehtede usaldusväärsus uudiste edastajana // 1999, 1, 62; Eesti keel suuline // 1999, 5–6, 145; Eesti kirjanduse keelest modernismi, postmodernismi ja postkolonialismi taustal // 2000, 7, 69; Armastusest abieluni: eesti ajakirjanduse viimased kümmekond aastat // 2001, 2–3, 140; Rakvere raibe // 2001, 7, 66; Postkolonialism ja Eesti : Väga väike leksikon // 2003, 4–5, 85; Liha linna luust : Tulutu katse organiseerida kaost // 2004, 4–5, 76; 20. sajandi eesti kirjandusteadus Euroopa kirjandusteaduse taustal : 1. loeng: Euroopa ja eesti kirjandusuurimise arengu üldpilt // 2005, 10–11, 154; 2. loeng: Mõned kirjandusuurimise piirid ja liigendused // 2005, 12, 75; Hüpped modernismi poole II : 20. sajandi eesti kirjandusteadus Euroopa kirjandusteaduse taustal. 3. loeng: Romantiline positivism //2006, 3, 71; 4. loeng: Eesti kirjandus ja selle uurimine 19. sajandil: romantilise idealismi aeg // 2006, 6, 93; 5. loeng: Noor-Eesti ja positivism // 2006, 9, 78; 6. loeng: Võrdlev-geneetiline positivism 1920.–1930. aastatel // 2006, 12, 86; Raha nimel, julgelt edasi? : Eesti üleriigiline trükiajakirjandus viimasel kahekümnel aastal // 2006, 7–8, 105.
Henschel, Gerhard. Pea ees New Age’i / Saksa k. tlk. P. Pääsuke // 1992, 6, 41.
Herkel, Andres. Seostest : Psühholoogiline essee // 1989, 6, 70; Psühholoogia jõud ja jõuetus // 1991, 1, 77; Ajamasina metafoor: katse “tõlkida” budistlikku eluvaadet // 1993, 9, 45.
Hermann, Eik. Naeru vääristamine: mäng, mänglevus, nali // 2006, 1–2, 126.
Hiedel, Edvin. Tõlkija järelmrk. [Ungari buketile] // 1994, 1, 36.
Hiedel, Lembe. Loomingu Raamatukogu alaeast : Märkmeid ja meenutusi // 1995, 5–6, 138; 7, 80; 8, 67.
Hiio, Toomas. Eesti üksused Kolmanda Reich’i relvajõududes // 2001, 8–9, 156.
Hilberg, Raul. Auschwitz ja lõpplahendus / Inglise k. tlk. Kaisa Kaer // 2001, 7–8, 124.
Hinnom, Arnold. Suur heitlus : Mälestusi rahvusväeosade ajast ja Vabadussõjast // 1993, 2, 75; 3, 80; 4, 73; 5, 62; 6, 64; 7, 72; 8, 74; 9, 77; 10, 67; 11, 73; 12, 75; 1994, 2, 74; 3, 62; 4, 75; 5, 74; 6, 86; 8, 66; 9, 79; 10, 71; 11, 75; 1995, 1, 84.
Hinrikus, Mirjam. Tammsaare “naine” // 1999, 8–9, 109; Naisküsimuse lahendus Weiningeri moodi : Otto Weiningeri minatud naised Tammsaare loomingus // 2005, 1–2, 87.
Hinrikus, Rutt. Tundmatu Karl Ristikivi // 1987, 10, 52; Ühest unustatud luuletajast : [Enn Uibost] // 1988, 7, 27.
Hint, Johannes. Mõningate XX sajandi ausate inimeste tragöödia // 1988, 11, 82.
Hint, Mati. Vaateid kakskeelsusele roosade prillideta // 1987, 6, 51; 7, 46; Rahvusküsimus meil ja Moskvas // 1989, 4, 73; Kümme aastat seadustatud keelelist venestamist // 1989, 9, 60.
Hirv, Indrek.
Intervjuu tundmatuks jääda soovivale vanemale daamile // 1996, 5–6, 156.
Hroch, Miroslav. “Uus rahvuslus” ja selle ajalooline taust : Vanade ja uute rahvuslike liikumiste võrdlus / Ingliskeelsest käsikirjast tlk. Kaisa Kaer, järelmrk. M.T. // 2005, 10–11, 85.
Huxley, Aldous. Taju uksed / Inglise k. tlk. A. Viires, järels. H. Varblane // 1991, 10, 44; 11, 64.
Hvostov, Andrei. Silmitsi Thomas Manni, Saksa uusparempoolsete ja Euroopa ajalooga I–II // 1994, 5, 40; 6, 78; Muistne vabadusvõitlus : Rahvuslik-mütoloogilise käsitluse kriitikat // 1995, 12, 63.
Ibrus, Indrek. Kuidas õppida tiigrite keelt? : [Multimodaalse hüpermeedia keelest] // 2005, 4–5, 130.
Ibsch, Elrud. Teksti struktuur ja retseptsiooniprotsess Nietzsche “Zarathustra” näitel, I–II / Saksa k. tlk. J. Kronberg // 1994, 12, 57; 1995, 2, 83.
Ilmet, Peep. Liiving // 1986, 2, 69.
Ilmjärv, Magnus. Kui Soome Eestile ei mõelnud: Eesti Soome välispoliitikas 1937–1940 // 1990, 2, 61; 5, 52; 6, 68; Eesti neutraliteet ja vabatahtlikud Talvesõjas // 1992, 7, 71; Soome vabatahtlikud Eesti Vabadussõjas ja ühe legendi lõpp // 1993, 4, 60.
Ints, Tõnu. Eesti kodakondsuse kestvusest // 1990, 2, 42.
Isotamm, J. B. Oli kunagi : (Intervjuu) / Küsitlesid P. Beier ja V. Niitsoo; kirja pannud ja paari Johnny B. luuletusega täiendanud P. Beier // 1989, 10, 90; Ärakeelatud saatesõna : [“Mees, keda ei murtud : Raamat Erik Udamist] // 2002, 2–3, 155. Vt. ka Eller, Kalle, Isotamm, Johnny B., Kaplinski, Jaan.
Jaakson, Ernst. Kõne Tallinnas 12. nov. 1993 EV Välisministeeriumi 75. aastapäeva aktusel // 1993, 12, 80.
Jaanus, Maire. Viivi Luik: Sõda ja rahu; keha ja genotekst / Inglise k. tlk. A. Allpere // 1989, 4, 59; 5, 57; Modernism Eestis: Mati Undi proosa / Inglise k. tlk. A. Allpere // 1990, 4, 55; Jacques Lacani alateadvuslik individualism: keha ja keel / Inglise k. tlk. T. Rosin, järels. H. Krull // 1990, 11, 66; Kundera ja Lacan: Don Juan, iha ja unenäonarratsioon / Inglisk. käsik. tlk. K. Haljasorg // 1992, 7, 53; Tõlkimine ja kaotus: Mati Undi viimnepäev / Inglise k. tlk. E.-R. Soovik // 1993, 12, 58; Mati Undi “Via regia”: vorm ja praxis / Inglise k. tlk. K. Sarv // 1997, 1–2, 105; Eesti ja valu: Jaan Krossi “Keisri hull” / Inglise k. tlk. K. Pruul // 2000, 11–12, 138; Tammsaare ja armastus // 2005, 1–2, 119.
Jameson, Fredric. Postmodernism ja tarbimisühiskond / Inglise k. tlk. J. Lipping // 1997, 1–2, 128.
Jansen, Ea. Mälestuskilde “Elbumusest” / Komment. I. Laaban // 1991, 10, 75; Vestlus Ea Janseniga / Vestles M. Mikli // 1995, 5–6, 153; Väikerahva tugevusest // 2002, 2–3, 109.
Jauhiainen, Jussi S. Kriitilise linnauurimise taustast ja võimalustest Eestis // 2004, 4–5, 144.
Jegorov, Boriss. Tartu koolkonna lätteil : Mälestusi 1950. aastatest / Vene k. tlk. J. Ojamaa // 1995, 1, 66.
Jellenta, Cezary, Komornicka, Maria, Nałkovski, Wacław. Psüühilise evolutsiooni eelpostid ja koopaelanikud / Poola k. tlk. H. Lindepuu // 1998, 12, 55.
Judt, Tony. Milline ajastu lõppes Euroopas 1989. aastal? / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1995, 5–6, 96; Iisraeli valik / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2003, 10–11, 155; Kes nüüd kahetseb? / Inglise k. tlk. T. Pakk-Allmann // 2004, 6, 88; Märkmed surnud majast: tänase Euroopa mälu / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2006, 4–5, 168.
Juske, Ants. Moodsa kunsti ajaloost // 1987, 1, 60 (Postimpressionism); 3, 67 (Neoimpressionism); 5, 58 (Süntetism); 9, 74 (Cézanne); 12, 82 (Fovism); 1988, 4, 80 (Fovismist ekspressionismini); 8, 81 (Kubism); 1980. aastate eesti kunst // 1990, 6, 64; Postmodernism // 1993, 8, 69; 9, 67. Vt ka Liivrand, Harry, Juske, Ants.
Jääts, Indrek. Kuidas säilitada lõunaeesti murdeid? Etnoregionalismist meil ja mujal // 2005, 10–11, 118.
Jüriloo, Alo, Vahing, Vaino. Psühhoanalüüsi loeng : Sigmund Freudi psühhoanalüüsi õpetus, I–VII // 1990, 2, 86; 5, 87; 7, 82; 9, 75; 11, 73; 1991, 3, 77; 5, 81; Carl Gustav Jungi analüütiline psühholoogia, I–II // 1992, 1, 68; 1993, 1, 72.
Kaalep, Ain. Lugeja kool // 1986, 1, 64; 3, 63; 5, 69; 1987, 2, 74; 6, 69; Vestlus ekspressionismist // 1989, 10, 18.
Kaalep, Tõnu. Tähtede tähendus // 1999, 5–6, 139; Pilte ja hääli 1990ndatest // 2001, 2–3, 72.
Kaat, Marianne. Ideaalmaastik ehk tuulevaikus (Noor kangelane 70.–80. aastate eesti filmis) // 1987, 2, 43.
Kabur, Boris. [Mälestusi Heiti Talvikust] // 1988, 7, 57; Autoportree : [Boris Kabur iseendast] // 1993, 5, 75.
Kaer, Krista. Sajandilõpu müüdid ja muinasjutud // 1997, 10–11, 112.
Kaevats, Ülo. Filosoofi märkmik // 1986, 1, 72; 3, 71; 5, 74; 1987, 2, 76; 5, 68; 8, 68; 12, 74.
Kahk, Juhan J. Ohuaastad Soomes ja “eestlaste küsimus” // 1989, 4, 63; Suveräänsus üldiselt ja NSV Liidus // 1990, 3, 45.
Kahu, Tõnis. Eesti rock kui “aparaat”. Kaheksakümnendad // 1991, 6, 82; Ideaalpop – demüstifikatsioon ilma õnneliku lõputa // 1992, 8, 68; Gangsta-genees // 1997, 4–5, 125; Kangelased ja kahuriliha – militaarmanöövrid popkultuuris // 1997, 7–8, 128; Anarhopop – “olud” ja “olukorrad” // 1998, 1–2, 139; Nietzsche pärand rockkultuuris // 1999, 10, 86.
Kalda, Maie. Kirjandusloo vaateväljadest ja -nurkadest eksiilis // 1992, 5, 65; Jacob Johann Malm ja makarooniline luule I–II // 1993, 3, 67; 4, 67; Vestlus Maie Kaldaga / Vestles M. Mikli // 1994, 8, 74; Tammsaare, Koorti ja Wiiralti loomad // 1996, 1–2, 85.
Kaliszewski, Andrzej. Luule Waweli all / Poola k. tlk. A. Puu // 1988, 8, 44.
Kallas, Siim. Vette hüpanud :
[Noortest juhtidest] // 1986, 6, 50.
Kallas, Triin. Petlikult kahjutu humanist : [P. Sloterdijkist] // 2004, 10–11, 129.
Kalm, Mart. Vana Pariisi soolikate väljalaskmine // 2004, 4–5, 98.
Kalmre, Eda. Katastroofifolkloorist. Estonia ja Titanic // 1999, 4, 84.
Kalv, Peep. Vestlus Peep Kalviga / Vestles M. Mikli // 1994, 12, 77.
Kama, Kaido. Olla enese moodi : Intervjuu Andres Heinapuule // 1990, 9, 69; Võru asi // 2005, 7–8, 115.
Kangilaski, Jaak. Mustast rassist ja tema kunstist // 1997, 4–5, 77.
Kangilaski, Jaan. Tõlke ja tõlgenduse probleem analüütilises filosoofias // 2000, 2–3, 136.
[Kangilaski, Ott] Promovendi Bernard Kangro elulugu / Järels. J. Kronberg // 1990, 9, 74.
Kangro, Maarja. Enzensbergeri luulemasin // 2006, 10–11, 104.
Kaplan, Robert D. Muistsete aegade tagasitulek / Inglise k. tlk. M. V., eess. A. Neljas // 2000, 5–6, 143.
Kaplinski, Jaan. Fašismist meil ja mujal // 1988, 7, 76; 8, 55; Müüt, mõte ja meie // 1989, 4, 78 (Kord jälle nagu alguses); 7, 86 (Kokkupõrge tõelisusega); 9, 87 (Meelelahutus, usk ja vabadus); 12, 75 (Unustuse näod); 1990, 4, 82 (Uued maailmad); 7, 77 (Usk ja uskmatus); 10, 83 (Ei üks ega teine); 1991, 1, 82 (Kahtlus ja tee); 4, 79 (Seletamine ja ületamine); Prometheus ja Tuhkatriinu : [A. Gide’i “Halvasti aheldatud Prometheusest” ja P.-E. Rummo “Tuhkatriinumängust”] / Järelmrk.: J. Ojamaa // 1992, 3, 54; Austatud Paul Kuusberg : [Kiri 1980. a-st] / Aut. eess. // 1992, 9, 83; Kurat ja Vanapagan : Etüüd religiooni ökoloogiast // 1993, 3, 49; Gilgameš – üks meist // 1995, 11, 59; Sun-zi, Hiina ja Nõukogude Liit // 1997, 7–8, 136; Ei hõbedat, kulda // 1999, 2–3, 68. Lähis-Ida kilde // 2001, 11–12, 117; Globaliseerumine: looduse heaks või looduse kahjuks? / Inglise k. tlk. Kaisa Kaer // 2002, 11–12, 106; Riigikogu päevikust // 2002, 11–12, 134. Vt. ka Eller, Kalle, Isotamm, Johnny B., Kaplinski, Jaan.
Karindi, Maili. Sokrates, Aristophanes ja “Pilved” // 1996, 8–9, 159.
Kasak, Enn. Mis tunne on olla loll? // 2006, 1–2, 112.
Kasemaa, Kalle. Koraan islamis // 2001, 11–12, 89.
Kask, Peet. Manipuleerimisvõtted valimistel // 1988, 2, 83.
Kasterpalu, Margus. Ametnik ja poeet : [Kalju Käärist ja Artur Alliksaarest] // 1988, 12, 65.
Kattago, Meelik. Traktaat iseliikumise allikast (Tasatuse kontseptsioon) // 1988, 1, 67; 2, 52; 3, 45; 4, 61; 5, 64.
Kaus, Jan. Üks Hääl : [E. Viidingu luulest] // 2004, 9, 75; Luule ühiskonna tuules : Mõned tähelepanekud viimase paari aasta eesti luulest // 2005, 6, 69; Runnel ja tema aeg, Runnel ja tema jõud // 2006, 6, 80.
Kaust, Loone. Müüdist Karl Ristikivi kahes ajalootriloogias // 1992, 4, 59.
Kauksi Ülle. Savikruus lätteviiga : [Artur Adsonist] // 1989, 2, 49; Väikü kirätükk et kiä ja kui ja kinkaga : [“Hirohalli” seltsielust] // 1990, 5, 79; Kangro tõisi võromaalastõ siah // 1990, 9, 59.
Keats, John. Kuus kirja / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2004, 7–8, 68.
Kelder, Priit. Lehekülgi Hiina filosoofilise mõtte pärandist // 1988, 6, 53; 7, 62.
Kelomees, Raivo. Keha / masin / meedia // 2000, 5–6, 91.
Kes te olete, “Estonia” toimetajad? : [Intervjuu.Vastavad C. Hasselblatt, R. Grünthal, T. Mäkeläinen, H. Oittinen, I. Réthy, J. Rueter] / Eess. M. Orav // 1988, 10, 79.
Kesküla, Kalev. Ajakiri “Tänapäev” ja võitlev eesti kirjanik // 1988, 3, 65; 4, 55; Kundera ja meie // 1992, 7, 45; Tema juhatas inglid sisse [Viivi Luigest] // 1996, 10, 79; Eestlase lõhn // 2002, 2–3, 123.
Kettunen, Lauri. Lauri Kettuneni luurematk Eestisse : [Ettekanne Soome välisministrile 1940] // 1990, 2, 65.
Keyserling, Hermann von. Filosoofia kui kunst / Saksa k. tlk. K. Läänemets // 1990, 7, 73.
Kiberd, Declan. Inglismaa taasleiutamine / Inglise k. tlk. Krista Kaer, järels. M. V. // 2003, 4–5, 123.
Kiik, Heino. Mees metsast – kirjanikuks : [Autobiograafilisi mõtisklusi] // 1986, 6, 39; Kuidas end tunned, kuuekümnene? // 1987, 5, 75.
Kiiskinen, Jyrki. Kas aastaaeg või kliimamuutus? : Soomes kirjutatakse ikka veel luulet / Soome k. tlk. K. Pruul // 1995, 7, 48.
Kiisler, Katrin. Antonius, mees Kleopatra haaremist // 1996, 8–9, 172; Klytaimnestra – patriarhaalse ühiskonna ohver // 1996, 11–12, 89.
Kiisler, Vilja. Kriitika kriisivarjutus ja valgustuse pimenemine // 1999, 11–12, 131.
Kikas, Katre vt ka Heinapuu, Ott, Kikas, Katre.
Kirde, Kalju. Vestlus Kalju Kirdega / Usutles J. Kronberg // 1994, 3, 70.
Kirjanike kongressi järelmõtteid / A. Lintrop, J. Habicht, P. Olesk, P. Beier, J. Skulskaja // 1986, 2, 47; / M. Tiks, M. Tervonen, U. Uibo // 1986, 3, 48.
Kirss, Tiina. “Veskitondist” “Kirjutajateni”: Pilk Maimu Bergi loomingule // 1991, 7, 61; Tsensori katkestus // 2000, 11–12, 109; Lõhestatud reaalsus, nihestatud ajalugu : naised ja holokaust // 2001, 8–9, 195; Gayatri Chakravorty Spivak : Feminism ja postkolonialismi looklev rada // 2003, 4–5, 142; Mälujäljed ja tõlgendamisvõimalused: eestlaste elulood Saksa okupatsiooni ajast // 2006, 4–5, 136.
Kivimaa, Katrin. Laialilaotatud kehad. Naise keha diskursus naiskunstnike töödes: mõningaid tendentse 1970ndatest kuni 1990ndateni // 1996, 11–12, 132; Keelatud kehad: abjektsioon ja naiselik kunstis // 2000, 5–6, 76.
Kivimäe, Jüri. Vestlus Jüri Kivimäega / Küsitles M. Tamm // 2000, 8–9, 124; Mnemosyne köidikud : Ajalood, elulood ja mälu // 2003, 10–11, 84.
Kivimäe, Mart. Ajaloouurimine ja eneseleidmine // 2000, 8–9, 68.
Kivine, Märt. Liberalismi saatusest Soomes // 1995, 7, 65; Umberto Eco hästitehtud kirjandus // 1998, 7–8, 159; Kiri ja pettus // 1999, 5–6, 121.
Kivisildnik, Sven. Etnofuturismi ideaalid; Metodoloogilisi marginaale // 1990, 5, 40.
Klemperer, Victor. Päevikud 1942 : (Katkendid) / Saksa k tlk T. Lias, järels. //  2001, 8–9, 69.
Koćiunas, Rimantas. Olla mina // 1986, 2, 65.
Kohonen, Eeva. Surmast ja sülelusest : [Tekstimosaiik] / Koost. L. Kulles, värsid soome k. tlk. O. Arder, Tom Sandqvisti ref. A. Saluäär // 1990, 7, 39.
Kohus Jossif Brodski üle / Üles kirjutanud F. Vinogradov; vene k. tlk. A. Veršik, järels. toimetus // 1989, 9, 77.
Kokk, Aavo. Leedu. Noor rahvuslus : [Noorteorganisatsioonidest “Jaunoji Lietuva” ja “Ateitinikai”] 1989, 11, 65; Stasys Salkauskis (1886–1941) // 1989, 11, 58.
Kokla, Tiiu. Kirjanduse isepäine elujõud… // 1989, 4, 40.
Komornicka, Maria. Vt Jellenta, Cezary, Komornicka, Maria, Nałkovski, Wacław.
Komsomol – organisatsioon noorte jaoks või noorte organisatsioon? // 1986, 6, 54.
Konrád, György. Kõrgelt poodiumilt? : Intellektuaalide roll Euroopas / Saksa k. tlk. T. Lias // 1992, 7, 33.
Kork, Toomas. Küsimustele vastab Tamsalu Teraviljasaaduste Kombinaadi direktor Toomas Kork // 1987, 10, 88.
Koselleck, Reinhart. Ajalugu, mälu ja identiteet / Intervjuu M. Tamme ja M. Väljatagaga // 2003, 10–11, 143.
Koskelainen, Jukka. Nuori Voima-rühm : Luule meedia ja müüdi vahel / Soome k. tlk. K. Pruul // 1995, 7, 44.
Kovaljov, Sergei. Putini sõda / Inglise k. tlk. ja eess. M. Väljataga // 2000, 2–3, 152.
Kreegipuu, Maie. Manipuleerimise kiituseks // 1990, 10, 73.
Kreem, Juhan. Püha Brendani merereis: müüt ja maastik // 1998, 4–5, 105.
Kronberg, Jaanika. Mängurõõmust sündinud : [K. Ristikivi kriminaalromaanihuvist] // 1992, 10, 45.
Kropotkin, Pjotr. Anarhismi kõlbelised alused / Vene k. tlk. J. Ojamaa // 1998, 1–2, 81.
Kross, Eerik. Pisut mõtteid Eesti kodakondsusest // 1990, 9, 61.
Kruks, Sergei. Lāčplēsis ja Kalevipoeg // 2005, 7–8, 140.
Krull, Hasso. Järelmrk. [“Prantsuse buketile”] // 1988, 2, 45; Hando Runnel ja postmodernism // 1988, 11, 58; Julia Kristeva kirjanduse poliitikast : Sissejuhatus, tekst, eksegees // 1989, 11, 75; 12, 65; Jaan Kaplinski: teine ja pööratav aeg // 1991, 1, 49; 2, 81; Jacques Derrida: Nietzsche otobiograafia : (Refereering) // 1991, 5, 28; Semper missugune: 100-aastane juubel // 1992, 3, 49; Poststrukturalistlikud meetodid kirjanduse käsitlemisel, 1.–8. loeng // 1992, 4, 48; 5, 44; 6, 58; 7, 30; 8, 44; 9, 63; 10, 41; 11, 28; Poststrukturalistlikud meetodid kirjanduse käsitlemisel II. 1.–4. loeng // 1993, 4, 65; 5, 40; 6, 53; 7, 58; Unt, jäljendamise jäljendaja // 1993, 12, 63; Neli intellektuaali ja grunge // 1995, 5–6, 92; Kirjandus Eestis 1990–95 // 1996, 3, 62; Miles, Bird, bepop, cool // 1997, 4–5, 118; Ülevus ja anarhia. Peeter Sauteri ligimeseproosa // 1997, 9, 77; Anarhia: mäss või vastastikune abi? // 1998, 1–2, 131; Prantsuse sümbolism. Minisõnastik // 1998, 12, 68; Suurlinnade pikk vari // 2000, 10, 78; “Isikupärane hääl” ja luuletaja ülesanne // 2003, 3, 73; Jangamuttuk inenanan modje: tontide tapja tuleb põhja. Mudrooroo romaanitriloogiast // 2003, 4–5, 115; Healoomuline multikulti üleküllus / Intervjuu H. Krulliga, küsitles S. Vabar // 2004, 12, 82.
Krull, Kaarina. Herodotos Egiptuses // 1996, 8–9, 163.
Kruus, Oskar.
Tarzani tagasitulekud ehk Kuidas kirjatööga raha teenida // 1992, 10, 52.
Kruus, Rein. Igor Severjanin Euroopas // 1987, 5, 35; Saateks [luulevalimikule “Progress ‘87”] // 1989, 11, 44; “Wirulasest” “Eesti Ekspressini”, I–III // 1989, 12, 81; 1990, 1, 79; 2, 69.
Kruuspere, Piret. Merle Karusoo dramaturgina // 1987, 3, 43.
Kućinskas, Aleksander. Üksindusest // 1986, 6, 78.
Kukk, Kristi. Mütologiseeritud ajaloo rollist eesti rahvuse arengus // 2003, 10–11, 98.
Kuljus, Svetlana vt Gofheisen, Mihhail, Kuljus, Svetlana; vt Belobrovtseva, Irina, Kuljus Svetlana.
Kull, Anu. Eesti geograafilisest kuuluvusest // 1990, 11, 44.
Kulmar, Tarmo. Märkmeid totalitaarsest riigist // 1989, 2, 73; Katse kirjeldada inkade ühiskonda sotsioloogilisest ja sotsiaalpsühholoogilisest vaatepunktist // 1991, 4, 66.
Kundera, Milan. Kirjanduslik sõnastik / Prantsuse k. tlk. T. Tamm // 2002, 1, 62.
Kuprin, Aleksandr. Kirjad Tallinna / Publ. ette valmistanud ja komment. R. Kaera; vene k. tlk. R. Põder // 1987, 4, 68; 6, 73.
Kuresoo, Rein. Miks inimesed ei usu keskkonnaprohveteid? // 2002, 5–6, 124.
Kurg, Andres. Flanööri mitu elu // 2004, 4–5, 105; Ruum, ca 1986 // 2006, 7–8, 89.
Kutsar, Kuulo. Presidendi elu viimane lehekülg : [Uusi teateid K. Pätsi saatusest] // 1990, 3, 47.
Kõiv, Madis. Kõik inimesed haritakse kirjanikkudeks : Vestlus Madis Kõivuga / Küsitlenud A. Reinla // 1991, 3, 83; Schopenhauerlikud anamneesid // 1993, 6, 17; 7, 18; 8, 37.
Kõiv, Mait. Perikles, Oidipus ja Kroisos. Märke maailmavaatelisest vastasseisust Ateenas 5. sajandil eKr // 1996, 8–9, 142.
Kõivupuu, Marje. Madam Krüdenerist, sealhulgas ka rahvapärimuses // 1996, 11–12, 61.
Kõresaar, Ene. Mäletamise kultuurist eestlaste elulugudes : Nõukogude okupatsioon kui “mälufilter” // 2006, 4–5, 150.
Kärdi, Villu. Marihuaana ja hašiši tarvitajatest Eestis // 1993, 5, 54; 6, 58.
Käärik, Henn. Natsionaalsotsialismi enesetunnetusest, I. Alfred Rosenberg / Biogr. komment. A. A. // 1992, 9, 45; Natsionaalsotsialismi enesetunnetusest, II–III. Joseph Goebbels // 1993, 2, 45; Adolf Hitler // 9, 50; Max Weber: võim, domineerimine, autoriteet // 1994, 9, 66.
Külvet, Ilmar. Meie intervjuu Ilmar Külvetiga // 1988, 10, 76.
Küng, Andres. Tõde vabastab teid : Dokumentaalkuuldemäng S. Soldatovist ja Eesti Demokraatlikust liikumisest / Rootsi k. tlk. A. Pae, järels.: autor // 1990, 2, 75.
Künstler, Peeter. Lepitaja meelemõru. Oskar Luts – 100 // 1987, 1, 38; Milleks Pinocchiole raudrüü? : Essee Toomas Raudami loomingust // 1993, 5, 45.
Kymme aastat nyydisaegseid sirvilaudu // 1988, 1, 49.
Laaban, Ilmar. Vestlus Ilmar Laabaniga / Küsitles H. Liivrand // 1989, 11, 85; Varasest Freddiest ja lahkunud Krilandist: Lõuendeid, mälestusi, mõlgutusi // 1991, 8, 66; (Intervjuu R. Kelomehele) // 1997, 1–2, 149; Häälutusest / Järels. J. Malin // 2001, 5–6, 88.
Laak, Marin. Kus on siin mats ja kus on vurle? (Emil Tode “Piiririik” kriitikut vihastamas) // 1994, 8, 56.
Laanemets, Mari. Kloun kui kehv preester // 1999, 8–9, 102.
Laaniste, Mari. Koomiksi väärtustamisest kunstina // 1999, 10, 65; Lühiülevaade eesti koomiksi ajaloost I–III // 2001, 1, 77; 4, 75; 7, 83.
Laar, Mart. Carl Robert Jakobson ja Jakob Hurt : Suhted aastail 1874–78 // 1987, 7, 59; [Sõnavõtt Eesti Sõltumatul Noortefoorumil] // 1988, 10, 64; Õuduste aeg : [Nõukogudeaegsetest repressioonidest] // 1988, 11, 76; Eesti sõduritest II maailmasõjas // 1989, 3, 76.
Laarmann, Märt. Orirahvas / Järelmrk. A. Kull // 1993, 2, 69.
Laasberg, Margo. Daniel Dennetti “Äraseletet teadvus” // 1997, 3, 70.
Laasi, Evald. Mis sai Eesti kaadriohvitseridest? // 1989, 1, 72; Kas aastail 1942–1944 oli Eestis partisaniliikumine? // 1990, 5, 62; Mobilisatsioon 1. veebruaril 1944 // 1991, 2, 60.
Lagerspetz, Mikko. Piir kui peegel. Soome ja Eesti ühiskonna võrdleva uurimuse perspektiive // 1997, 12, 44; Postsotsialism kui naasmine / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1999, 1, 36; Arutlev demokraatia ja diskursiivse korra piirid // 2005, 4–5, 143.
Laht, Uno. Kui peitesõnad, siis ka peitekirjandus // 1995, 5–6, 149.
Laidoner, Johannes. Sõjavägede ülemjuhataja kindral J. Laidoneri kõne sõjavägede juhtidele 1. jaanuaril 1940 Ohvitseride Keskkogu ruumes / Avaldamiseks ette valmist. ja komment. E. Laasi // 1988, 10, 71.
Land, Mait vt Strandberg, Marek, Land, Mait, Raudsepp, Urmas, Harro, Jaanus.
Lang, Bernhard. Taevas / Saksa k. tlk. P. Pääsuke // 1992, 12, 67.
Lange, Anne. Ants Orase luulekontseptsioonist // 1987, 1, 44; Oras ja romantism // 2004, 7–8, 175.
Lapin, Leonhard vt  Allik, Jaak, Lapin, Leonhard.
Laqueur, Walter. Fin-de-siècle: veel üks nägemus / Inglise k. tlk. M. Tiits // 1996, 5–6, 64.
Lauristin, Marju. Mis on muutunud Eesti meedias alates 1991. aastast? // 1999, 1, 59; Eesti kultuuriajakirjanduse rollist ühiskondlike muutuste taustal // 2005, 4–5, 115.
Laurits, Peeter. Kaheksakümnendate eesti fotost. Otsata ja alguseta // 1991, 6, 79; Labürintlik lugemine // 2006, 6, 52.
Lavrin, Aleksandr. Mis toimub vene luules? Metafoor ja polüfoonia / Vene k. tlk. M. Kõrve, värsid tlk. A. Lintrop // 1988, 3, 69.
Leakey, Richard, Lewin, Roger. Kuues väljasuremine : [Liikide väljasuremise uuest lainest] / Inglise k. tlk. A. Väljataga, järels. M. V. // 2002, 5–6, 102.
Leesi, Lauri. Flaneerimine läbi revolutsioonilise Pariisi // 1989, 7, 74.
Leete, Art. Arhailine kiri : Orienteerumisstrateegiatest mõnedes taiga- ja tundravööndi kultuurides // 1995, 12, 50; Sõja sõlmimine // 1997, 7–8, 78.
Le Goff, Jacques. Pikk keskaeg / Prantsuse k. tlk. M. Tamm // 1998, 4–5, 98; Katkendeid vestlusest Jacques Le Goffiga / Küsitlenud M. Tamm // 1998, 4–5, 160; Naer keskajal / Prantsuse k. tlk. ja järelmrk. M. Tamm // 2006, 1–2, 169.
Lehtola, Jyrki vt ka Eskelinen, Markku, Lehtola, Jyrki.
Leitch, Vincent B. Usuline nägemus moodsas luules: Uku Masing võrdluses Hopkinsi ja Eliotiga / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2002, 10, 77; Vestlus V. B. Leitchiga. Eesti luule ja poeetika tagasivaates / Küsitles A. Lange // 2002, 10, 90.
Le Lionnais, François. Lipo : [Prantsuse (kirjanduslikust) rühmistusest Oulipo] / Prantsuse k. tlk. M. Tammet; järelsõna M. Tamm // 1999, 5–6, 68.
Lepenies, Wolf. Edasi valgustuse teel / Saksa k. tlk. T. Lias // 1995, 5–6, 106.
Lepik, Andres. Teisitimõtleja päevikust : [Mälestusi 1970. aastate erirežiimiga psühhiaatriahaiglast] // 1990, 2, 56; 3, 68.
Leppik, Jaan J. Uususundid Eestis // 1992, 6, 52.
Lester, Toby. Mis on koraan? / Inglise k. tlk. M. V. // 2001, 11–12, 95.
Lewin, Roger vt Leakey, Richard, Lewin, Roger.
Lévinas, Emmanuel. Eetika ja vaim / Prantsuse k. tlk. K. Ross // 2002, 8–9, 143; Sõnavabadus / Prantsuse k. tlk. J. Undusk, järels. M. T. // 2002, 8–9, 149.
Lévi-Strauss, Claude. Kirjatund : [Katkend teosest “Kurb troopika”] / Prantsus k. tlk. I. Koff // 1999, 5–6, 115.
Lias, Pärt. Mihkel Mutt prosaistina. Üks tõlgenduskatse // 1986, 2, 53; Arvo Valtoni kõik on võimalik kui ülirealismi hinnang // 1991, 1, 40.
Lieven, Anatol. Läänemaailma lõpp? / Inglise k. tlk. ja järels. M. V. // 2002, 10, 103.
Liiv, Anti. Oli rock’n’roll, on džiinid. Kas tuleb ka crack? // 1987, 1,71; Kutse tantsule [Surmast] // 1988, 6, 69.
Liiv, Juhan. Kaks kirja Liisa Goldingule / Valinud ja komment. M. Kiho // 1987, 12, 78.
Liiv, Toomas. Vallak eestiaegsuse mütologiseerijana // 1993, 6, 48.
Liivrand, Harry, Juske, Ants. Tallinna kevad ’88 ja Eesti Sõltumatu Noortefoorum // 1988, 10, 58.
Lill, Anne. Milleks etendada tragöödiaid (Vana-Kreeka kogemus) // 1987, 5, 71; Saatus ja vaba tahe vana-kreeka tragöödias // 1987, 7, 80; Komöödia contra tragöödia // 1988, 6, 57; Unenäod ja nende tähendus : Mida arvati antiikajal // 1992, 5, 71; Tragöödia, poliitika, vaataja : Antiikaja teatrifantoomist // 1996, 8–9, 148; Vein kui hingepeegel // 1999, 4, 64.
Lilla, Mark. Jacques Derrida poliitika / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1998, 7–8, 97; Sürakuusa ahvatlus : [Filosoofi ja türanni vahekorrast] / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2002, 8–9, 130.
Lindepuu, Hendrik. Noor-Poola // 1998, 12, 57.
Lindroos, Alari, Adamson, Jaanus. Sadender! Sadender! : [De Sade’ist ja Kaur Kenderist] // 2002, 7, 69; Sissejuhatus ühte suurde B-sse : [Roland Barthes’ist] // 2003, 3, 50.
Lindström, Kati.
Postmodernistlikus romaanis varastavad kõik // 2002, 2–3, 129; Mälu pole fossiil // 2002, 11–12, 96.
Linnap, Peeter. Pildiline Eesti // 2003, 6, 80; Pilt ja masin // 2005, 9, 79.
Lipping, Jüri. Postmodernism marksistlikult positsioonilt : [F. Jamesonist] // 1997, 1–2, 142; Leo Strauss (1899–1973) // 2000, 11–12, 133.
Livšitš, Juzef. Milleks on vaja demokraatiat? // 1987, 6, 62.
Ljubarski, Kronid. Sissekirjutatud pass : [Sissekirjutuse nõudest NLis] / Vene k. lüh. tlk. ja järelmrk. A. Pesti // 1991, 11, 58.
Loog, Alvar. Transtsendents teispool trükipressi : Kirjandus kui metafüüsilise algupära ja vundamendiga institutsioon // 2006, 3, 48.
Loorits, Oskar. Püha Jüri ja Püha Nigul / Eess. H. Krull // 1988, 9, 43.
Lorenz, Konrad. Harjumus, tseremoonia ja nõidus : (Ptk raamatust “Niinimetatud kurjus. Agressiooni loodusloost”) / Saksa k. tlk. ja järels. T. Keskpaik// 1996, 1–2, 145.
Lotman, Juri. Peterburi sümboolika ja linnasemiootika probleemid / Vene k. tlk. K. Pruul // 1995, 1, 56; Mõtlev pilliroog : (Ptk raamatust “Kultuur ja plahvatus”) / Vene k. tlk. K. Pruul // 1996, 1–2, 121; Mõned mõtted kultuuritüpoloogiast // 1999, 5–6, 97; Inimesed ja märgid / Vene k. tlk. K. Pruul; eess. M. Tamm // 2000, 1, 85.
Lotman, Mihhail. Mis on poeetika? // 1986, 1, 66; Mis on kunstiteos? // 1986, 3, 65; Kunsti ainest // 1986, 5, 71; Kunstikeel // 1987, 1, 68; Kunsti märgimehhanismidest // 1987, 3, 74; Kunstikommunikatsioonid // 1987, 9, 79; 1988, 1, 75.
Louis, Anne Marie. Jorge Luis Borgese tõlkekäsitus / Prantsuse k. tlk. H. Krull // 2000, 2–3, 125.
Luik, Jüri. Ühinevas Euroopas // 1989, 12, 37; Vt. ka Rull, Ivo, Luik, Jüri.
Luik, Viivi. [Betti Alverist. Katke esseest “Seitse naist”] // 1990, 2, 30.
Lust, Kersti. Mahtra sõda // 2003, 10–11, 121.
Luther, Martin. Kiri tõlkimisest ja pühakute eestpalvest / Saksa k. tlk. ja järels. K. Ross // 2000, 2–3, 83.
Läänemets, Krista. Kirjandus kaubaks : [Lääne-Saksa triviaalkirjandusest] // 1990, 10, 44.
Maasikamäe, Sirje. Rändlinnu vari : [B. Kangro romaanidest] // 1992, 4, 63.
Maceina, Antanas. Rahvus ja riik / Leedu k. tlk. ja eess. A. Kokk // 1990, 5, 72.
MacPlaat, Jaanus. Keltide Šotimaa // 1993, 7, 66.
Made, Tiit. Nende noored. Nende kool : [Haridussüsteemist lääneriikides] // 1987, 9, 56; 11,76.
Maeterlinck, Maurice. Poksi kiituseks; Sõja jumalad / Prantsuse k. tlk. E. Sarv // 1993, 1, 22.
Magris, Claudio. Kesk-Euroopa: tegelikkus ja müüt / Saksa k. tlk. M. Sirkel // 1990, 12, 72.
Maimets, Kaire. Filmimuusikast – Eestis peaaegu esimest korda // 2001, 5–6, 101.
Maimik, Andres. Keha neli ilmutust : Kehalisuse avaldumisvomid kinematograafias // 2000, 5–6, 98; Hargnevate teede aed : Eesti filmi arenguid 90ndatel // 2001, 2–3, 97.
Majevskaja, Nadežda. Planeet “Strugatskia” : [Intervjuu B. Strugatskiga] // 1986, 2, 55.
Malin, Jaan vt Särg, Indrek, Velsker, Mart, Malin, Jaan, Volt, Mihkel.
Malley, Robert. Uus Lähis-Ida / Inglise k. tlk. ja järelmrk. Märt Väljataga //2006,  9, 94.
Mallinen, Jukka. Peterburi mootorsae-enesetapja : [ Vene nekrorealismist] / Soome k. tlk. M. Berg // 1995, 1, 52.
Mamardašvili, Merab. Mõte kultuuris / Vene k. tlk. A. Herkel // 1990, 7, 65.
Manent, Pierre. Moodne individualism / Prantsuse k. tlk. ja järels. M. T. ja M. V. // 2000, 7, 89; Poliitikafilosoofia naasmine / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2002, 8–9, 76.
Maran, Timo vt ka Tüür, Kadri, Maran, Timo.
Maran, Timo, Tüür, Kadri. Lühikene eesti looduskirjanduse lugu // 2001, 10, 60.
Margalit, Avishai, Buruma, Ian. Oktsidentalism // 2003, 1–2, 198.
Maripuu, Aarne. Tavamoonaklus, hilismoonaklus, terasmoonaklus // 1990, 10, 62.
Maripuu, Meelis. Eesti juutide holokaust ja eestlased // 2001, 8–9, 135.
Markiš, E. Kuidas neid tapeti : [Mälestusi juudi kultuuritegelaste represseerimisest N. Liidus 1948–52] / Vene k. tlk. A. Verschik; toim. komment. // 1991, 2, 74.
Martson, Ilona. Eesti kirjanduse ja ajakirjanduse suhetest 1988–2000 // 2003, 6, 68.
Marx, Karl. Märkmeid uusima Preisi tsensuuriinstruktsiooni kohta / Saksa k. tlk. P. Lias // 2000, 11–12, 84.
Masing, Uku. Juudi müstikast : [1. loeng] / Järels. H. Udam, komment. K. Kasemaa // 1992, 2, 45.
Masso, Iivi. Eesti sotsiaalpoliitilisest arengust 90-ndatel // 2001, 2–3, 161; Hannah Arendt totalitarismi põhjustest ja olemusest // 2001, 8–9, 188; Uuskonservatism ja rahvuslik identiteedikriis // 2002, 2–3, 117.
Mathura. Tulised maalid, mil rahulik leek / Intervjuu Mathuraga, küsitles S. Vabar // 2006, 3, 84.
Matsulevitš, Tiit. Nelja põlvkonna paranoia. Kujutelmad ja reaalid nõukogude sotsialismis // 1988, 11, 62; Haide ootuses : [Intervjuu Eesti ajakirjanduse hetkeolukorrast] / Küsinud ja kirja pannud M. Ummelas // 1990, 1, 75.
Maurois, André. Jutuajamine peaministriga : [A. Maurois’ vestlus Prantsusmaa peaministri Michel Debré’ga 1959. a.] / Prantsuse k. tlk. E. Sarv // 1993, 11, 67.
Medijainen, Eero. Balti Liidu loomisest // 1990, 6, 61.
Meel, Mari. Rahvas ja tema eetika // 1994, 7, 57.
Meisterson, Heli. Keeleinsenerid kirjanduslaboris : Viini grupi tegevusest // 2006, 10–11, 92.
Mereste, Uno. Kuidas küpsevad seadused: kes peaks neid tegema? // 1993, 10, 50; Demokraatia toimemehhanismi on kerge tunnustada, aga raske mõista // 1994, 9, 70.
Merilai, Arne. Marie Underi “Õnnevarjutus” – siseruumist arhitektuurini // 1989, 7, 51; 8, 33.; Tantsus keerles inimese jalg ja koera käpp : Ballaadi tulek eesti kirjandusse // 1990, 8, 44; 9, 36; Must välk : [M. Underi luuletusest “Ja langes üks täht”] // 1992, 2, 63; Susi ehk kuidas Bernard Kangrot unes näha : [B. Kangro “Hunt” ja Kauksi Ülle “Susi”Į // 1994, 2, 54; Taara tütar Soome sillal : Sissejuhatus Koidula psühhoanalüüsi // 1994, 6, 53.
Mertelsmann, Olaf. Mälu ajaloo allikana? // 2006, 4–5, 129.
Meschonnic, Henri. Tõlkimise poeetika ajalooline ülevaade / Prantsuse k. tlk. A. Treikelder, järels. M. T. // 2000, 2–3, 108.
Mickute, Vitalia. Vabadusest olla vaba // 1986, 4, 78.
Midgley, Mary. Inimlikum suhtumine loomadesse tulekul? / Inglise k. tlk. T. Hallap // 1996, 1–2, 136.
Mihkelson, Ene. Tihid ette! : [“Põrgupõhja uue Vanapagana” tõlgendamisest] // 1995, 5–6, 87.
Mikita, Valdur. Semiootika kui vaevus // 2000, 1, 79.
Mikiver, Ilmar. Mahasalatud Laaban : Pagulasluule areng päast sõda // 1991, 8, 59.
Mikli, Marika. Sirp ja Vasar 1952 // 1998, 10–11, 112.
Miländer, Eve. Feminism ja subkultuurid // 1996, 11–12, 124.
Mimouni, Rachid. Tangeri päevakaja / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 2001, 11–12, 126.
Minaudier, Jean-Pierre. Milles seisneb rahva mälu? / Prantsuskeelsest käsikirjast tlk. I. Koff // 2003, 10–11, 90; Ühildamatud mälestused : Teise maailmasõja mäletamisest Prantsusmaal
a Eestis / Prantsuskeelsest käsikirjast tlk. I. Koff // 2006, 4–5, 112.
Minkkinen, Aimo. Leninismist rohelisteni : (Intervjuu) / Vestles B. Pilvre // 1992, 10, 72.
Moi, Toril. Feministlik kirjanduskriitika / Inglise k. tlk. T. Rosin // 1991, 7, 68.
Montague, John. Iiri luulelõimed / Inglise k. tlk. K. Kaer, värsid tlk. M. Väljataga // 1991, 2, 33.
Moor, Felix. [Raadioteade õhurünnakust Tallinnale 9. märtsil 1944] / Eess. L. Lauri // 1989, 6, 87.
Moretti, Franco. Oletusi maailmakirjandusest / Inglise k. tlk. T. Pakk-Allmann // 2003, 7–8, 146.
Muravin, Gennadi. Kes tõlkis “Kolm musketäri” vene keelde? // 1986, 2, 64; 4, 72; 6, 76.
Muru, Toomas. Veel üks katse läheneda Juhan Liivi luulele // 1991, 1, 44; Nagu “kahte harusse kasvav puu”. Karl Ristikivi luulest // 1991, 8, 57; Ralf Rond – mees nagu mauser (1893–1981) // 1993, 4, 22.
Musil, Robert. Rumalusest / Saksa k. tlk. ja järelmrk. M. Sirkel // 2006, 1–2, 96.
Mutt, Mihkel. Teekond lõpmatuse esimesse otsa : [Reisikiri Mongooliast] // 1987, 1, 34; 4, 48; 6, 57.
Mõisnik, Mihkel. Arthur Valdes. Kadunud kunstniku lugu // 2005, 1–2, 153.
Mõttus, Marin. Paar pilku Hispaaniale. Aeg ja raamatud // 1997, 6, 69.
Mäger, Mart. Põhjavalguslik Visnapuu // 1990, 1, 50.
Mägi, Arvo. Vestlus Arvo Mägiga / Küsitles H. Liivrand // 1989, 12, 71.
Mäkelä, Matti. Vaba mõtlemise takistused; Hea maa / Soome k. tlk. P. Saluri // 1987, 10, 59.
Mäll, Linnart. Maailma ajaloost enne “Maailma ajalugu” : Mõtteid ja mõtisklusi // 1989, 4, 68; Vestlus Linnart Mälliga / Küsinud A. Herkel // 1990, 10, 77.
Mänd, Raivo. Memeetika – darvinismi uus haru // 1999, 2–3, 108.
Märka, Veiko. Kala hakkab mädanema peast : (Sotsialistlikust realismist ENSV kirjanduses 1945–53) // 1998, 10–11, 81; Töö kui eesti kirjanduse püha lehm : Rahvakasvatusliku kirjanduse
astasada 1870–1970 // 2004, 6, 58.
Mölder, Bruno. Matrix purgis : [Filmist “Matrix”] // 2003, 9, 95; Psühholoogia humanistlikku inimpilti lammutamas // 2004, 10–11, 181.
Nabokov, Vladimir. Räägi, mälu : 6. ptk. Autobiograafiast / Inglise k. tlk. T. Rosin, toim. komment. // 1991, 3, 49.
Naipaul, V. S. Meie universaalne tsivilisatsioon / Inglise k. tlk. T. Pakk-Allmann // 2003, 4–5, 173.
Nałkovski, Wacław vt Jellenta, Cezary, Komornicka, Maria, Nałkovski, Wacław.
Nasr, Seyyed Hossein. Sakraalne kunst Iraani kultuuris; Mida on islamil pakkuda nüüdismaailmale? / Inglise k. tlk. H. Udam // 1995, 3, 47.
Neljas, Aap. Liberalism ja demokraatia kaasaja maailmas // 1994, 7, 63; Tsivilisatsioonide konflikt ja maailmatsivilisatsioon // 1999, 7, 82; Ameerika uus sõda // 2001, 10, 89.
Netšajev, Sergei. Revolutsionääri katekismus / Vene k. tlk. M. Mikli // 2001, 1, 64.
Nevanlinna, Tuomas. Mis eristab meid natsidest? / Soome k. tlk. ja järelmrk. M. Mikli // 1995, 7, 58.
Nietzsche, Friedrich. Ecce Homo : (Katkendeid) / Saksa k. tlk. J. Undusk // 1991, 5, 9; Aforisme mitmest raamatust / Saksa k. tlk. I. Vene, toim. T. Kokla // 1991, 5, 41.
Niklus, Mart. Mälestusi võitluskaaslastest : [Vassil Stussist] // 1991, 9, 78.
Nukke, Maret. Kata kui stiil ja vorm traditsioonilises jaapani teatris // 2003, 1–2, 117; Harmoonia ja konflikt Jaapani ühiskonnas : Indiviidi ja grupi suhetest Jaapani ühiskonna ning jaapani “mina”-kontseptsioonist // 2003, 1–2, 149.
Nutt, Mart. Etnos // 1989, 1, 41; Kolonistide tragöödia // 1989, 9, 64; Ühinev Euroopa ja NSV Liit // 1991, 3, 68.
Nõmper, Ants. Ühiskondlikust leppest geenivaramus // 2004, 1–2, 137.
Oittinen, Hannu. Lühike sissejuhatus soome uuemasse proosasse //1987, 5, 41.
Ojamaa, Liisi. Luulet sinu süles… : [H. Runneli luulest] // 1987, 8, 39.
Ojamaa, Ott. Järelmärkus : [“Prantsuse buketile”] // 1987, 6, 37.
Ojamaa, Triinu. Kõne ja muusika piirimail : [Ilmar Laabani häälutustest] // 2001, 5–6, 92.
Ojari, Triin. Linnaruumilistest muutustest 1990. aastate Tallinnas // 2004, 4–5, 91.
Okri, Ben. Luuletajatest ja nende vastastest / Inglise k. tlk. Krista Kaer // 1993, 7, 60.
Oksmann, Alfred. Natuke poisikeseiga meenutades (Katkendeid memuaaridest) :  [Patarei vangla 1940. a-tel] // 1992, 4, 79.
Olesk, Sirje. Moodsa luule algus Eestis : Ajakiri “Linda” 1903–1905 // 1988, 11, 54.
Onken, Eva-Clarita. Läti ajalugu demokratiseerimisprotsessis / Saksakeelsest käsikirjast tlk T. Lias // 2006, 4–5, 167.
Oras, Ants. Lermontov ja Byron // 1988, 1, 55; Keskaegsest ladina kirikuluulest // 1988, 12, 51; Arvustajaist ja arvustusest // 1990, 12, 33; Introspektsioonist ja eneseanalüüsist, nende
funktsioonist ja kujundlikust esitusest Shelley luules // 2004, 7–8, 168.
Orav, Mart. Luuletas Ants Oraski // 1987, 1, 41; Märkmeid Ants Orase tegevusest aastal 1940/41 // 1988, 1, 60; Ühe antoloogia sünnist : [“Arbujad”] // 1988, 5, 58; “Mina suren vee peal…” : Heiti Talviku biograafiat aastaist 1940–1947 // 1988, 7, 47.
Orwell, George. Adolf Hitleri “Mein Kampf”; Wells, Hitler ja maailmariik / Inglise k. tlk. U. Uibo // 1995, 9–10, 75.
Ots, Loone. Noore Hanseni kannatused : Ühest kirjanduslikust neimast // 1995, 8, 49.
Paal, Jaanus. Tõde vabastab teid II, ehk kaks lühimonoloogi, mis on kokkuvõtteks kolm ja pool tundi kestnud dialoogist pausidega : [Autori vestlusest KGB majori Kaljuveega] // 1990, 6, 80; Viisnurga vari : [Mälestusi kokkupuuteist vabadusliikumise ja KGB-ga] // 1992, 7, 77.
Pajumaa, Indrek. Uku Masing ja keelelise relatiivsuse hüpotees // 1989, 8, 44.
Palmaru, Raivo. Juured ja võrsed  : [Nõukogude tsentraliseeritud võimu kujunemisest] // 1988, 4, 69; 5, 67.
Parhomenko, Eduard. Eestluse kategoorilisest imperatiivist // 1991, 12, 60; Eksitused. Visand nostalgiast ja šokolaadist // 1994, 1, 61; Igavlevatele humanistidele : Situatsioone ja kompilatsioone Carl Schmittiga // 1994, 5, 55; Filosoofia kasutusest // 2000, 10, 97.
Parkko, Tommi. Uut luulet otsimas / Soome k. tlk. H. Krull // 1999, 10, 49.
Parks, Tim. Lood, mida jutustab arvuti / Inglise k. tlk. T. Pakk-Almann // 2006, 10–11, 121.
Pascal, Blaise. Mõtted / Prantsuse k. tlk. A. Raudsepp, järels. I. Vene // 1987, 12, 64.
Paul, Toomas. Eesti kirik 1980. aastatel // 1991, 6, 59.
Pavel, Thomas. Romaani mõtlemine / Prantsuse k. tlk. K. Talviste, järels. M. T. // 2003, 7–8, 112.
Peepre, Mari. Pikk teekond uuele maale: immigrantide kogemused Kanada kirjanduses / Inglise k. tlk. A. Alari // 1993, 11, 31.
Peiker, Piret. Ida-Euroopa kirjandus postkoloniaalsest vaatenurgast // 2005, 10–11, 142.
Pekkonen, Annely. Oguuside aastasada. Sissevaade “Isa Gorgudi raamatusse” // 2004, 12, 44.
Pesti, Arvo. “Poolpäevalehe” lugu // 1990, 11, 81; “Kolmanda laine” virvendusi :  [Uuemast vene pagulaskirjandusest] // 1991, 3, 30; Kirjanduse lõpp on vikerkaare algus : Laaste Leningradi “undergroundist” // 1995, 1, 48.
Peters, Bernhard. Ah, Euroopa! : [Euroopa avalikkuse kujunemisest] / Inglise k. tlk. A. Must // 2005, 4–5, 100.
Petersoo, Pille. Kas “Teine” on alati negatiivne? // 2005, 10–11, 109.
Pfaff, William. Uus Ameerika unelm / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2004, 6, 92.
Piirimäe, Helmut. Terror – Suure Prantsuse revolutsiooni eriline fenomen // 1989, 7, 77.
Pilv, Aare. Madis Kõivu “õun”. Jooni ühest (vale)arusaamisest // 1997, 9, 92; Olevikumälestusi üheksakümnendatest. Kriitikast ja unetusest // 2001, 2–3, 113; Naisluule – üks mõiste eesti luulekriitikas // 2001, 10, 67; Sünesteesia ehk Paabeli-eelne keel : Pseudoteoloogiline Mikita-tõlgendus // 2006, 10–11, 155.
Pilvre, Barbi. Ajastu müütiline haigus – AIDS: Susan Sontagi vaated AIDS’ile metafoorina // 1993, 9, 61.
Pinn, Voldemar. Kas uus on alati uus? : [Kasvatusest] // 1987, 4, 45.
Ploom, Ülo. Aquino Thomas ja Dante: kognitiivsed ja represantiivsed mudelid // 1998, 4–5, 110.
Poliitika ringvaatus ja mud väljamaa sõnumid : [Dreyfusi afäärist] / Valinud K. Aru // 1998, 3, 82.
Pomian, Krysztof. Kirjasõna vabariik: utoopia ja tegelikkus / Prantsuse k. tlk. M. Lepikult, järelmrk. M.T. // 2005, 4–5, 79.
Poznjak, Zenon. Kakskeelsus ja bürokraatia (Seoses M. Hindi artikliga “Vaateid kakskeelsusele roosade prillideta”) // 1988, 4, 73.
Priimägi, Linnar. Lendlaused. Püsimõtted // 1986, 1, 69 (Noorus kohustab); 3, 67 (Verba volant…); 5, 77 (“Hüüdja hääl kõrbes”); 1987, 2, 79 (Écrasez l’infame!…); 7, 84 (Kellel on, sellele antakse…); 10, 83 (Üks tont käib ringi mööda Euroopat…); 1988, 1, 78 (Robinsonid); 6, 60; 7, 84; 10, 88 (Musae impares, I–IV); 1989, 1, 83 (Musae impares); 4, 83 (Alguses oli…); 7, 83; 11, 89; 12, 74 (Vabadus! Võrdsus! Vendlus!); Skolaari tuum: Goethe “Fausti” seletusi // 1991, 5, 55.
Prohvet Ahjast (ehk esteet kafeest) kirjanikkude kõrtsis omis asjus kõrtsiesteetika vastu :  [A. Gailiti, F. Tuglase ja A. Alle ühe kirjanduselulise poleemika taastrükk aastaist 1920–21] / Publitseerinud, ees- ja järels.: M. Kasterpalu // 1991, 1, 68; 2, 84.
Proust, Marcel. Sainte-Beuve’i vastu : Eessõna / Prantsuse k. tlk. ja järels. T. Lepsoo // 2003, 7–8, 14.
Przybyszewski, Stanislaw. Confiteor : [Poola modernismi manifest] / Poola k. tlk. H. Lindepuu // 1998, 12, 52.
Pruul, Kajar. Meie uusrealismi pärapoeesia : [Luulevalimikust “Progress ’87”] // 1989, 11, 48; Etnosümbolism ja etnofuturism : Teese revolutsiooniaegsest kirjandusest // 1995, 12, 58; Kivisildniku “leksikon” kui kunstiteos // 1996, 7, 66.
Pruuli, Tiit. Koju! : [Artur Adsonist] // 1989, 2, 52; Ilmar Tõnisson // 1990, 11, 63; Eesti kultuuriajakirjad sõjajärgsel Saksamaal // 1991, 8, 52.
Puhvel, Jaan. Vestlus Jaan Puhveliga / Küsitlenud M. Tamm // 1998, 9, 77.
Põllu, Ivar. Hüperteksti spetsiifika ja võimalused // 1997, 10–11, 134.
Pärli, Ülle. Venestamisest ja vene kirjandusest Eestis / Vene k. tlk. M. Barbarus // 1994, 2, 60; Vene kirjanduse müüt postmodernistlikul ajastul // 2000, 5–6, 135.
Pärnaste, Eve. Täna kolm aastat tagasi : (Avaldus Tallinna Linna RSN TK esimehele 27. III 1988) // 1991, 4, 77.
Päts, Helgi-Alice. Helgi-Alice Pätsi mälestused / Järels. Madli ja Madis Päts // 1988, 11, 78; 12, 76.
Pölkki, Miika. Higistava keha kimbatus : Kehalisuse valitsemisvahendid “Padjaraamatus” / Soome k. tlk. L. Kitsnik // 2003, 1–2, 131,
Püvi, Toomas. Ühe tähtsusetu sündmuse kroonika : [Talvesõjast] // 1990, 3, 55.
Raag, Arno. Saatuslikus kolmnurgas : Mälestusi 1939–1944 / Järelmrk. T. Pruuli // 1991, 8, 78; 9, 71; 10, 68; 11, 87; 12, 64; 1992, 1, 80; 2, 71; 3, 58; 4, 67; 5, 82; 6, 70; 7, 78; 8, 81; 9, 76; 10, 64; 11, 71; 12, 79.
Raag, Ilmar. Happy End – nii ihaldatav ja ikkagi… // 1997, 1–2, 89; Istandusest getosse: neegrid Ameerika kinoekraanil // 1997, 4–5, 132.
Radhakrishnan, Sarvepalli. Religioosne kogemus ja selle tõendused / Inglise k. lüh. tlk. ja eess. Ü. Valk // 1990, 7, 59; 8, 51.
Rand, Max. Transilvaania, südametunnistuse asi / Soome k. tlk. T. Kokla // 1989, 4, 41; Kõrvalekaldujate avangard – homoseksualismist kultuuris // 1989, 10, 56.
Rand, Walter. Globaalne eestlus / Toim. järelmrk. // 1991, 8, 46.
Raskolnikova, Muza. Tallinn : [Mälestused] / Vene k. tlk. T. Sang, eess. R. Kruus // 1989, 8, 70.
Raud, Rein. Sissevaated luulelukku : Teise põiktänava koolkond (Jaapan, XII–XIII saj.) // 1986, 5, 52; “Uus mahe stiil” // 1987, 8, 42; Dada ja sürrealism // 1987, 12, 59; Saateks “Itaalia buketile” // 1988, 5, 34; Saateks [valimikule hiina luulest] // 1989, 1, 35; Nemad ja “meie” // 1996, 7, 36; Aeg lühiluuletuses, lühiluuletused ajas // 1997, 9, 97; Naabri kuju ja kaasaegse inimese subjekt // 1998, 10–11, 71; Kiri ja pilt hiina luules // 1999, 5–6, 134; Anarhia ja vastutus // 1999, 7, 72; Keeled, sündmused ja asjad // 2003, 1–2, 173; Trajektoorid läbi linna aegruumi // 2004, 4–5, 115.
Raudam, Toomas. Minu Nabokov // 1991, 3, 36; Kohtumine : [Avaptk. teosest “Teie. Essee Marcel Proustist”] 2003, 7–8, 73.
Raudsaar, Mart. Riigipöörajad ei-tea-kust : “Päästeorganisatsiooni” nurjunud augustiputš 1924 // 1993, 2, 30.
Raudsepp, Sulev. Kas banditism või organiseeritud partisaniliikumine? : [Metsavendlusest] / Komment. M. Laar // 1989, 11, 52.
Raudsepp, Urmas vt Strandberg, Marek, Land, Mait, Raudsepp, Urmas, Harro, Jaanus.
Raun, Mait Ando. Kuidas saadakse informatsiooni // 1988, 8, 64; Solipsismist // 1990, 7, 70; Glasnost ja nõukogude klubid // 1990, 10, 59.
Raun, Mait Ando, Uljanov, Vladimir. Mina // 1990, 4, 66.
Rebane, Mihkel. Poeetiline norm ja normitus // 1990, 7, 54.
Rebas, Hain. Relvaga rongi vastu ehk anneksiooni eelmäng // 1990, 12, 69.
Remsu, Olev. Tšuktšid, eskimod, venelased ja teised ehk Kuus päeva Uelenis : [Reisikiri] // 1991, 1, 63; 3, 72; 4, 71; Jutustajad, turukirjanikud esteedid ja modernistid : (1993. aasta kirjanduse ülevaade) // 1994, 3, 28.
Renan, Ernst. Mis on rahvus? / Prantsuse k. tlk. K. Ross, järels. M. T. // 2002, 2–3, 95.
Rikman, Erle. Ajaloo retroaktiivsus ja konstrueerimine: nõukogude periood // 1998, 10–11, 127.
Ringvee, Ringo. Kariibi ajalugu ja kultuur: postkoloniaalne lugemine // 2000, 7, 80.
Rojola, Lea. “Kui olen hunt, siis teen ka hundi tegusid” : Uue naise ähvardav seksuaalsus Aino Kallase “Hundimõrsjas” / Soome k. tlk. E. Annuk // 1994, 6, 59.
Rorty, Richard. Euroopa viimane intellektuaal: Orwell julmusest / Inglise k. tlk. ja saatesõna M. Väljataga // 1995, 9–10, 83; Ironistlikust teooriast privaatsete allusioonideni: Derrida / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1998, 7–8, 113.
Rosen, Charles. Sa pead kuulama pingsalt! / Intervjuu Vikerkaarele ja J. Rossile // 2001, 5–6, 132.
Ross, Jaan. Muusikast, teadusest ja pisut muuski // 2001, 5–6, 116; Theodor Adorno “Sissejuhatus muusikasotsioloogiasse” kui lääne muusikakultuuri mõtestamise katse // 2004, 3, 62; Tähelepanekuid klaverimängijate elust : [E. Jelinekist] // 2004, 12, 105.
Ross, Kristiina. Heebrea luulest // 1988, 10, 25; Ühest piibli tõlkimise võimalusest // 1989, 12, 58; Feminismist heebrea kirjanduses // 1992, 2, 33; New Yorgi suurhertsog ja Eesti pealinn Dorpat : [G. Preilist] // 1994, 10, 68; ??? – Bern 1935 – Tartu 1995 : [“Siioni tarkade protokollidest”] // 1996, 3, 32; Naine eesti keele grammatikas // 1996, 11–12, 102; Miks ja millal kaotati esimene lõunaeesti kirjakeel? // 2005, 7–8, 130.
Rousseau, Jean-Jacques. Arutlus teemal: Kas teaduste ja kunstide taassünd on aidanud kaasa kommete puhastamisele / Prantsuse k. tlk. ja eessõna K. Ross // 1993, 1, 57; 2, 53. Vt ka Voltaire–Rousseau.
Rull, Ivo, Luik, Jüri. Jerevan ’88 // 1988, 12, 56.
Rummo, Paul-Eerik. Vestlus Paul-Eerik Rummoga / Vestles M. Väljataga // 1992, 1, 54; Kolm kirja Märt Väljatagale / Järels. M. Väljataga // 2002, 1, 88.
Runciman, David. Heade kavatsuste poliitika / Inglise k. tlk. M. V. // 2003, 6, 91.
Runnel, Hando. Ruumimäng // 1986, 4, 37; Omast elust // 1987, 8, 35; Karjapoiss on kuningas // 1989, 7, 48.
Ruutsoo, Rein. Inimesena olemise paratamatusest // 1987, 3, 47; 40 kirja lugu // 1988, 7, 68; Nõukogude Liidu provintsist Eesti rahvusriigiks // 1995, 2, 44; Hingejõu sotsiaalsed ilmed ja kodanikuühiskonna eneseteadvustus : [Juhan Luigast] // 1996, 5–6, 128; Liberaliseerimine ilma demokraatiata // 2006, 7–8, 144; Lehekülgi päevaraamatust 1986 // 2006, 7–8, 151.
Ruutsoo, Sirje. Usbekimaal renessanssi tundes : [Nõukogude kirjanduse päevadest] // 1988, 3, 74; 5, 78.
Rõuk, Vadim. Vapside ja kommunistide mässukatsed // 1993, 1, 30.
Ränik, Valeria. Intervjuu Piret Viiresele // 1990, 5, 81; Venelaste alaväärsuskompleksist ja selle mõjust eestlaste iseloomule // 1990, 10, 68.
Rywkin, Michael. Audiatur et altera pars / Küsitles P. Vares // 1988, 2, 79.
Saarinen, Esa. Rakendusfilosoofia / Soome k. tlk. M. Mikli // 1997, 3, 44.
Said, Edward. Orientalistika kriis / Inglise k. tlk. T. Rosin, järelmrk. M. V. // 1992, 1, 58; Mõtestades ümber orientalismi / Inglise k. tlk. Kaisa Kaer // 2003, 4–5, 152.
Saito, Yuriko. Looduse väärtustamisest / Inglise k. tlk. T. Maran // 1999, 2–3, 76.
Salokannel, Juhani. Teksti sees on tekst : [J. Krossi loomingust] / Soome k. tlk. K. Pruul // 1990, 6, 52; Kaplinski ja modernism. Kuidas mõistetakse Kaplinski lüürikat Soomes / Soomek.
käsik. tlk. P. Saluri // 1991, 8, 77.
Salu, Edith. Neiust ja noorikust emaks rahvatraditsioonis // 1987, 3, 56.
Salum, Ants [Mälestusi Heiti Talvikust] // 1988, 7, 58.
Salumäe, Erik. Mitmeparteisüsteemi võimalikkusest ja vajalikkusest NSV Liidu liiduvabariigis (Eesti NSVs) // 1988, 6, 48.
Salupere, Malle. Inimene jääb inimeseks ehk kõik müüdiks : [Saaremaa mässust 1919, Tartu tagavarapataljoni mässust, Irboska veresaunast] // 1999, 10, 55.
Saluri, Rein. Vestlus Rein Saluriga / Vestles M. Liivamets // 1993, 3, 82.
Sampson, Steven. Ida-Euroopa kollaboratsiooni antropoloogiast / Inglise k. tlk. K. Haljasorg // 1995, 5–6, 114.
Sander, Kristjan, Habicht, Juhan. Evolutsiooniideedest ulmes // 1999, 2–3, 142.
Sandratski, Boriss vt Žurjari-Ossipov, Igor, Sandratski, Boriss.
Sartre, Jean-Paul. Seletus “Võõrale” / Prantsuse k. tlk. ja eess. T. Õnnepalu // 1987, 6, 40; Jean-Paul Satre’iga vestlemas // 1998, 10–11, 145; New York, koloniaallinn / Prantsuse k. tlk. T. Tamm, järels. M. T. // 2004, 4–5, 57; Eksistentsialism on humanism / Prantsuse k. tlk. V. Bohl // 2004, 10–11, 84.
Sarv, Tõnn. Tõlkevall // 1987, 3, 72; Oma kulu ja kirjadega : [Käsikirjalistest almanahhidest] // 1987, 7, 51; Märkmeid kommast : Seltskondliku analüüsi katse // 1991, 10, 79.
Savisaar, Edgar. Võitlus mõtteviisi pärast // 1986, 4, 38; 5, 37; 6, 46; 1987, 1, 46; 2, 49; Rahvussuhetest Eestis: 1970.–1980. aastad // 1987, 9, 50; 10, 63; Revolutsioon jätkub // 1987, 11, 52; 12, 40; Eesti–Euroopa–maailm: Geopoliitiline etüüd // 1992, 11, 53.
Schmitt, Carl. Suveräänsuse definitsioon / Saksa k. tlk. E. Parhomenko // 1994, 5, 50.
Schopenhauer, Arthur. Parerga ja Paralipomena : (Ptk-d XXVII, XXIX, XXX) / Saksa k. tlk. Krista Läänemets // 1993, 6, 5.
Schorske, Carl E. Ajalugu ja kultuuriuurimine / Inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2000, 8–9, 55.
Schöpflin, György. Rahvusriik, moodsus, demokraatia Ingliskeelsest käsikirjast tlk. T. Pakk-Allmann, järelmrk. M.T. // 2005, 10–11, 97.
Sebeok, Thomas A. Eesti-seos / Inglise k. tlk. K. Lindström // 2000, 1, 63.
Seitam, Heli. Céline: stiil, sõda, surm // 2000, 2–3, 30.
Selart, Anti. “Tigedate rahvaste, see on uskmatute leedulaste ja skismaatiliste venelaste keskel…” // 1998, 4–5, 130; Vene ike ja muistne priius // 2000, 8–9, 98; Muistne vabadusvõitlus // 2003, 10–11, 108.
Semper, Johannes. Ajaviitest, kunstist, rahvast / Järelmrk. K. P. // 1992, 3, 40.
Semprun, Jorge. Kunstiga unustuse vastu : Intervjuu / Vestelnud M.-L. Delorme ja G. Herzlich, prantsuse k. tlk. I. Koff // 2001, 8–9, 205.
Sering, Paula. “Tee ääres kurvad naised õisi kastvad, mis puhkevad kord õitsma imena” [M. Heibergist ja E. Dickinsonist] // 1990, 9, 50; “Olla eikeegi eimiskis”: Peeter Sauteri proosa // 1992, 5, 47; Salaja sigiv sõna [J. Unduski proosast] // 1992, 7, 25; Mattheuse traagiline maailm // 1992, 12, 62.
Severjanin, Igor. Elan unelmas / Prantsuse k. tlk. J. Kiik. Komment. R. Kruus // 1987, 5, 36.
Shapiro, Rafael. Metamorfoosid / Vene k. lüh. tlk. ja järelmrk. A. Pesti // 1990, 11, 52.
Sharansky, Natan. Vaba; N. Sharansky intervjuu ameerika ajakirjanikule R. Rosenblatile / Inglise k. tlk. ja eess. H. Jakobs // 1990, 1, 61.
Shelley, Percy Bysshe. Luule kaitseks / Inglise k. tlk. T. Pakk-Allmann ja M. V., järels. M. V. // 2004, 7–8, 105.
Shields, Rob. Linn, urbaansus, virtuaalsus / Vestlus R. Shieldsiga, küsimused esitas A. Kurg, inglise k. tlk. M. V. // 2004, 4–5, 153.
Siilivask, Karl. Noored ja Oktoobrirevolutsioon // 1987, 11, 49.
Silmapilk kohustab : [Anon. kirjutis Talvesõja-aegsetest meeleoludest Eestis] // 1990, 1, 84.
Sinijärv, Karl Martin. Visnapuudalik – luule ime! // 1989, 7, 26.
Sivers, Fanny de. Surra, kui oled veel noor // 1987, 11, 60 (Parfümeeritud surmaingel. Louis-Antoine-Léon de Saint-Just); 1988, 5, 83 (Karjatüdruk, kes päästis Prantsusmaa : [Jeanne d’Arcist]); 6, 37 (Viljatera Gallia mullas. Vercingetorix); Mai 68 – tants kuristiku äärel // 1988, 9, 49; 1789–1989. Mille juubel? // 1989, 7, 71; Teadlased ja teadmine jumalast // 1989, 9, 33; Võimukiusatus // 1990, 4, 61; Claudeliana ehk Ühe naise hävitamine: [Camille Claudelist] // 1992, 9, 60; Au ja häbi : [Dreyfusi afäärist] // 1994, 8, 52; Kes püsti elab, võib ka surra püsti. Charles Péguy, poeet, prohvet ja palverändur // 1995, 4, 73; Jumala loomaaed – tuttav tundmatu maailm // 1996, 1–2, 125; Needus naise peal // 1996, 11–12, 77; Muinas-Kreekast ristiusu eeskotta : [S. Weilist] // 1997, 7–8, 106.
Skulskaja, Jelena. Lugusid Valtonist // 1986, 4, 61.
Sloterdijk, Peter. Reeglid inimesteaia tarbeks / Saksa k. tlk. Triin Kallas // 2004, 10–11, 107.
Snyder, Timothy vt Garton Ash, Timothy, Snyder, Timothy.
Sobolev, Mari. Kolm eksiarvamust, millest olen kriitiku- ja kuraatorikarjääri jooksul vabanenud // 2001, 2–3, 60.
Soidro, Mart. “Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis”. Kümme aastat hiljem // 1989, 2, 64; Ühe agoonia lõpp… : Fosforiidikevadest ülikoolis. Kaks aastat hiljem // 1989, 7, 59.
Soldatov, Sergei. Vaimsuse ja kõlbluse taassünd ning vabadusaade // Komment. A. H. // 1990, 5, 64.
Solženitsõn, Aleksandr. Kiri Nõukogude Liidu juhtidele / Vene k. tlk. ja eess. A. Kull // 1989, 10, 77; 11, 79.
Sommer, Lauri. Haaknõela vari : [Eesti pungist] // 2001, 2–3, 81; Diktofonišamanism // 2002, 1, 79; Privaatkirjandusest // 2003, 3, 64; Taevaskäija teest [Andres Allanist] // 2006, 12, 53.
Soms, Inta. Jacques Derrida Moskvas(t ära siia-sinna). Reisi dekonstruktsioon // 1995, 5–6, 121.
Sontag, Susan. Märkmeid Camp’ist / Inglise k. tlk. T. Rosin, järels. K. P. // 1992, 8, 57.
Soomere, Ilmar. Konstantin Päts Jämejala haiglas // 1998, 12, 80.
Soosaar, Enn. Tõlkimisest täna läbi eilse // 1994, 1, 53; Tõlkijast // 1997, 6, 60.
Sootla, Georg. Demokraatia: formaalne või/ja reaalne // 1987, 7, 76.
Soovik, Ene-Reet. Akadeemia ja avalikkus: kriitika kohast kultuuripildis // 1996, 10, 86; Kaevikutest : [Inglise I ilmasõja luulest] // 1997, 7–8, 6; Mis, milline, millal. Vaateid inglise romaanile // 2003, 7–8, 137; Kes kellega käis: märkmeid inglise romantikutest // 2004, 7–8, 119; Mäeküla piimanaine: meie oma Hollywood // 2005, 1–2, 146.
Speek, Tiiu. Seal on ilus olemine [K. J. Petersonist] // 2002, 5–6, 139.
Spender, Stephen. Kirjanduse eesmärk ei või olla poliitika / Intervjuu A. Reifile; saksa k. tlk. T. Lias // 1994, 3, 23; Äpardunud jumal / Inglise k. tlk. M. Tiits // 1995, 5–6, 48.
Stadnikov, Sergei. Kadunud isa otsinguil : [Isaduse tähendusest Muinas-Egiptuses] // 1986, 4, 52; Tahtevabadus Jumala ees. “Sinuhe jutustus” //  1989, 11, 69; Suurriiklikust teadvusest // 1991, 1, 61; Igavesest ja kaduvast Mika Waltari ajaloovisioonis ning selle egüptoloogilises taustas // 1991, 4, 58; Aeg ja igavik muistses Egiptuses, I–II // 1991, 12, 69; 1992, 1, 75; Alain de Benoist – traditsionalistlik Euroopa mõtleja // 1992, 8, 54; Johannes Burchart – baltisaksa arst, apteeker ja muinsuste koguja // 1993, 10, 36; Julius Evola – viimne gibelliin // 1994, 4, 58.
Steen, Vagn. Konkretism? / Inglise k. lüh. tlk. I. Gillan ja Led Seppel; järelmrk. Led Seppel // 1994, 10, 14.
Strandberg, Marek. Teist moodi majandus // 2002, 5–6, 114; Lugu vanadest ja uutest lugudest // 2004, 1–2, 104. Vt ka Strandberg, Marek, Land, Mait, Raudsepp, Urmas, Harro, Jaanus.
Strandberg, Marek, Land, Mait, Raudsepp, Urmas, Harro, Jaanus. Quo vadis, socium? // 1987, 11, 70.
Strauss, Leo. Tagakiusamine ja kirjutamiskunst / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2000, 11–12, 121.
Sutrop, Margit. Valgustuse moraali- ja poliitikafilosoofid inimloomusest // 1999, 11–12, 119.
Sutrop, Urmas. Evolutsiooniline psühholoogia: kas meie teadvus on pärit kiviajast? // 1999, 2–3, 116.
Sutt, Toomas, Vihalemm, Peeter [Intervjuu Toomas Suti ja Peeter Vihalemmaga] // 1988, 1, 81.
Särg, Indrek. Make war, not love! : [K. Theweleitist] // 1997, 7–8, 121.
Särg, Taive. Contra: meedia, kirjanduse ja folkloori vahel // 1999, 5–6, 153.
Södergran, Edith. Igor Severjanin / Rootsi k. tlk. A. Saluäär, komment. R. Kruus // 1987, 5, 35.
Süvalep, Ele. Noor Betti Alver // 1986, 5, 47; Dinüüsiline Alver // 1994, 12, 51.
Šalkauskis, Stasys. Tõelisest patriotismist // 1989, 11, 58.
Šklovski, Viktor. Kunst kui võte / Vene k. tlk. B. Kabur // 1993, 8, 55.
Šukurov, Šafir. Pärsia turg / Vene k. tlk. H. Udam // 1995, 3, 62.
Zach-Blonska, Joanna. Luule ja teadmatus : Jaan Kaplinski luuletustest / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 2001, 4, 61.
Zinik, Zinovi. Sinu naabri tara : [Venemaa mentaliteedist] / Inglise k. tlk. M. V. // 2005, 6, 86; Kategoorilist aperitiivi otsimas / Venek. käsikirjast tlk. M. Mikli // 2005, 12, 69.
Zinovjev, Aleksander. Marksismi sotsiaalsest seisundist / Vene k. tlk. ja järelmrk. A. Pesti // 1990, 4, 79.
Zintšenko, Vladimir. Tehnokraatlik mõtlemine / Vene k. lüh. tlk. A. Herkel // 1990, 8, 82.
Zola, Emile. Ma süüdistan : [Dreyfusi protsessist] / Prantsuse k. tlk. K. Ross // 1998, 3, 73.
Žižek, Slavoj. “Sa tohid!” / Inglise k. tlk. K. Pruul, järels. H. Krull // 2000, 5–6, 124; Kas me oleme sõjas? Kas meil on vaenlane? / Inglise k. tlk. K. Pruul // 2002, 7, 77; Matrix: perversiooni kaks külge / Inglise k. tlk. K. Pruul // 2003, 9, 66; Too mulle mu mõtlev Philipsi pintsak : [Biogeneetikast] / Inglise k. tlk. K. Pruul // 2004, 1–2, 116; Teispool vikerkaart / Inglise k. tlk. K.P. // 2004, 12, 112; Hurraa Bushile! / Inglise k. tlk. M.V. // 116; Usu kaitsjad / Inglise k. tlk. K. Pruul // 2006, 12, 109.
Žurjari, Igor. Direktori monoloog : [Intervjuu Tallinna 12. Keskkooli direktori V. Kornijenkoga] // 1986, 3, 59. Vt ka Žurjari-Ossipov, Igor.
Žurjari-Ossipov, Igor, Sandratski, Boriss. Valuutaga hangeldajad. Kriminaalasjast nr … ajendatud mõtteid // 1987, 2, 64.
Taagepera, Rein. Variant kujutlustele Eesti tulevikust // 1988, 10, 39; Miks ja kuidas Eestist ära : Loeng Kotkajärve Metsaülikoolis (Kanadas) 1986 // 1989, 1, 60; Demokraatia võimalikkusest islamimais // 2001, 11–12, 108.
Talv, Tarvi. Käsitus ajaloolise mõjurina // 1992, 6, 31; 11, 59; 12, 57.
Talve, Juhan. Keeruline tee problemaatilisse rahvusriiki // 1995, 2, 55.
Talvet, Jüri. Piirideta sõna // 1986, 2, 61; “Krutsifiksist” ja “maagilisest realismist” // 1990, 11, 36; Kataloonia ja Eesti: (peamiselt) kirjanduslikke võrdlusi // 1992, 11, 19; Neli suurt ladinaameerika luuletajat : [Mistral, Neruda, Borges, Vallejo] // 1995, 5–6, 13.
Talviste, Katre. Raiped teetähisteks : Kaugematest ja lähematest Baudelaire’i lugemistest // 2004, 12, 91.
Tamartšenko, Natan. Romaan : [Mihhail Bahtini romaanikäsitlusest] // 2003, 7–8, 99.
Tamm, Aksel. Intervjuu Aksel Tammega / Vestles M. Mikli // 1994, 10, 77.
Tamm, Marek. Sada aastat intellektuaalide sünnist // 1998, 3, 64; Kaasaegne keskaeg // 1998, 4–5, 152; Kuidas kirjutatakse ajalugu? // 1998, 9, 53; Sartre ja de Beauvoir Nõukogude Eestis // 1998, 10–11, 148; “Filosoofilised raamatud” 17.–18. sajandil Prantsusmaal // 2000, 11–12, 60; Monumentaalne ajalugu : Mida me mäletame Eesti ajaloost? // 2003, 10–11, 60; “Vikerkaare ajalugu”? : Märkmeid üleminekuaja Eesti ajalookultuurist // 2006, 7–8, 136.
Tamm, Veiko. Psühhedeelikud – mikrokosmose tähelaevad // 1991, 11, 73.
Tammet, Tanel. Rehkendus üheksakümnendatel : [Arvutitest ja internetist] // 2001, 2–3, 154; Matrix, skynet ja sõda teispoolsusega // 2003, 9, 106.
Tapaninen, Jaakko. Ultimaatum isamaale. Armastuse pärast : Intervjuu ajakirja Image peatoimetaja Jaakko Tapanisega / Saatesõna K. Kesküla, küsitlenud ja soome k. tlk. K. Kesküla ja H.Liivrand // 1995, 7, 75.
Teder, Indrek. [Sõnavõtt Eesti Sõltumatul Noortefoorumil] // 1988, 10, 63.
Tedre, Ülo. Miks tähistame Jakob Hurda juubelit // 1987, 7, 55; Mõned mõtted rahvusteaduste arengust // 1992, 2, 56; Vestlus Ülo Tedrega / Vestles M. Mikli // 1994, 11, 81.
Teineke, J. P. Armastuse ja vabaduse manifest ehk Tartu vaimu hetkeseis // 1990, 5, 42.
Teinemaa, Sulev. Eesti film kaheksakümnendatel aastatel : Põgus pilguheit // 1991, 6, 72.
Tiks, Mihkel. Tonnkilomeetrites Ameerikast ees! // 1986, 5, 80;
Titma, Mikk. [Intervjuu M. Titmaga] // 1987, 8, 61.
Todorov, Tzvetan. Vestlus Tzvetan Todoroviga / Vestles M. Tamm // 1999, 8–9, 135.
Tomberg, Jaak. Linna jalutuskäik inimeses // 2006, 10–11, 162.
Torop, Peeter. Teaduse mälu : [V. Šklovskist ja vene formalismist] // 1993, 8, 64; Kollektivistlikust anarhismist // 1998, 1–2, 75; Vene terrorismi lätetel // 2001, 1, 68; Bahtin sotsioloogilise ja ajaloolise poeetika vahel // 2003, 7–8, 104.
Trubetsky, Tõnu. Anarhismi ajalugu // 1998, 1–2, 58.
Tsivjan, Juri. Röntgen, kirurgia, mikroskoop varajase filmikunsti semiootikas / Vene k. tlk. K. Pruul // 1997, 10–11, 106.
Tõnisson, Ilmar. Psühhoanalüüsi viimseaegsest arengust // 1990, 11, 58.
Tõnisson, Urmas. Ebamugav Voltaire : [Arvustusloolisi tsitaate tema 300. sünnipäeval] // 1994, 11, 62.
Tõnjanov, Juri. Kirjandusfakt / Vene k. tlk. ja järelmrk. K. Pruul // 2006, 9, 60.
Tüür, Kadri. Joonatani iseäralikud maastikud : [T. Õnnepalu romaanist “Hind”] // 2001, 2–3, 118; Ellujäämise komöödia. “Rehepapi” näitel // 2002, 5–6, 130. Vt ka Maran, Timo, Tüür, Kadri.
Tüür, Kadri, Maran, Timo. Metsik või põline : [Loodus eesti ja inglise keele- ja kultuuriruumis] // 1999, 2–3, 71.
Udam, Haljand. Ališer Navoii luule ja usk // 1992, 1, 27; Julius Evola ja traditsiooni mõiste // 1994, 4, 52; Umar Hajjami potisepp ja tema savi; Iraani toimik // 1995, 3, 66; René Guénon // 1996, 5–6, 119; Totalitaarse võimu semiootilised praktikad // 1998, 10–11, 138; Araablased ja islam. Tee prohveti ajast tänapäevani // 2001, 11–12, 76.
Uexküll, Jakob von. Rännak läbi loomade ja inimeste omailmade / Saksa k. tlk. P. Peiker, järels. K. Kull // 1996, 1–2, 165.
Uibo, Enn. Kirjad tema laagrist : [Kirju H. Dresenile] // 1988, 7, 34.
Uibo, Taivo. Rindel ja tagalas :  [Mälestusi rahvuslikust vastupanuliikumisest ja suhetest KGBga 1950.–60. aastatel] / Järels. J. Isotamm // 1991, 5, 65.
Undusk, Jaan. Ants Orase anduv kriitik // 1990, 12, 45; “Esimene eesti juudiõgija”. Ado Grenzsteini endatapp antisemitismis // 1991, 2, 66; 3, 57; Baltisaksa kirjandus: tegu ja tekst // 1993, 10, 26; Mälestus Jcques Derridast (ei kustu) // 2000, 5–6, 112; Ideetud eestlased // 2000, 8–9, 105; Eksistentsiaalne Kreutzwald // 2004, 10–11, 133.
Undusk, Rein. Maa määratlemise katse. Kaas- ja määrsõnaloogikat Tammsaare tekstis // 1995, 8, 60; Romantilised marginaalid // 2004, 7–8, 127.
Unt, Jaan. Non omnis moriar // 1986, 2, 58; 4, 75; 6, 80; Epiktetos – ori, kes jutlustas vabadusest // 1996, 8–9, 184.
Unt, Mati. Lühike teejuht (Kurja?) Lillede linna : [J. Blomstedtist] // 1990, 12, 58; Vestlus Mati Undiga / Usutles M. Mikli // 1992, 11, 82; Kirjanik Soome lahe tagant; “Mulle meeldivad kassid, mitte inimesed” : (Kaks intervjuud Mati Undiga ja M. Undi kommentaar) / Vestelnud J. Blomstedt // 1993, 12, 53; Jalajälg rannaliivas : [D. Defoe “Robinson Crusoe’st”] // 1997, 1–2, 99.
Urmet, Jaak. Lähemalt ühest legendist : [Matti Mogučist] // 2000, 4, 81.
Uustalu, Jüri. Eesti majandus maailmamajanduse taustal // 1989, 3, 72.
Vabar, Mart. Psühholoogilistel probleemidel on bioloogilisi aspekte // 1987, 6, 81.
Vaher, Vaapo. Humanist Kropotkin // 1998, 1–2, 112; Peidupaik Engelsi büsti taga : [I. Ehrenburgi “Julio Jurenitost”] // 2005, 6, 7.
Vahing, Vaino. Tahan saada poliitikuks, aga ei oska : (Intervjuu Vaino Vahinguga) / Vestles A. Reinla // 1993, 7, 79. Vt ka Jüriloo, Ain, Vahing, Vaino.
Vahtre, Lauri. Soomeugri ja ugrimugri // 1988, 1, 41; Nüri võitlus lohega : [Noor-Tartu rühmitusest] // 1988, 12, 61; Üks episood Narva hävitamisest // 1993, 10, 76.
Vahtre, Sulev. Kuningamehed ja Jüriöö ülestõus // 1993, 4, 52.
Vahemetsa, Aigar. Kakskeelsusest nii, nagu see reaalselt eksisteerib // 1987, 8, 47.
Vaiksoo, Jaanus. Istuv lugeja // 1996, 4, 62; Suu avamine ja sulgemine – Ernst Jandl // 1999, 5–6, 29; Lugemine valgustusajal // 1999, 11–12, 150.
Walden, Andreas. Pimeda ruumi asjatundja : [Indrek Hirvest] // 1996, 5–6, 150.
Valéry, Paul. Vaimu kriisist / Prantsuse k. tlk. A. Aspel; Hing ja tants / Prantsuse k. tlk. A. Raudsepp, järels. O. Ojamaa // 1990, 7, 44.
Valge, Jüri. Eesti Vabariik: normaalse majandusliku õitsengu aastad (1925–1929) // 1991, 2, 52.
Valgemäe, Mardi. “Keisri hull” ja “Hamlet” // 1993, 7, 33; Hando Runneli termopoeetika / Inglise k. tlk. M. Väljataga // 1994, 11, 67;  Õnnepalu põgenemised // 1996, 10, 74; Palju tsirkust, vähe leiba // 1999, 4, 70; Madis Kõivu tagasitulek patafüüsikasse // 2000, 8–9, 116; Maailm on lava // 2002, 4, 65; Eksistentsialismi maskid // 2004, 10–11, 153; Ekskurss Eleasse // 2005, 9, 72.
Valk, Heiki. Lõuna-Eesti kaugemast minevikust // 2005, 7–8, 124.
Valk, Ülo. Ohverdamine eesti rahvausundis // 1986, 6, 71; Eesti nimeuskumusi // 1988, 9, 39; Maagilisest mõtteviisist // 1989, 9, 54; Pilguheit demonoloogiasse // 1991, 9, 60; 10, 57; 11, 80; Kust tuli ilmalind? : Läänemeresoome loomisloo päritolust // 1993, 2, 21; 3, 60; Esoteeriline “Rigveeda” // 1993, 9, 32; Must mees eesti rahvapärimustes // 1997, 4–5, 139.
Valt, Lembit. Rühma kultuuritegelaste avalikust kirjast ja selle tagamaadest // 1988, 7, 74.
Walter, Hannes. Eesti Vabadussõda 1918–1920 // 1989, 5, 66; 6, 78; 7, 65; 8, 59; 9, 67.
Valton, Arvo. Kohtumine Vaclav Haveliga // 1988, 8, 50; Venelastest // 1989, 5, 62; Väikerahvastest // 1989, 6, 75; Juutidest // 1989, 7, 55; Eestlastest // 1989, 8, 66; Imperialismist // 1991, 1, 56.
Varblane, Hannes. Beat generation ehk patused pühakud // 1990, 6, 43; Concordi transtsendentalismi trubaduurest // 1991, 4, 49; Austere as auster : [R. Austerist] // 1994, 11, 51.
Varblane, Reet. Feministlik kunstikriitika ja kunstiajalugu // 1996, 11–12, 137.
Vares, Jaak. Kuidas “Vikerkaart” tehakse (1924) // 1997, 6, 90.
Varrak, Toomas. Kuidas liigud, poliitiline mõte? / Järelmrk. A. H. // 1991, 1, 52.
Vaska, Vootele. Vestlus Vootele Vaskaga / Usutles M. Väljataga // 1991, 8, 85.
Watts, Alan. Mäng ja elusund. On’s need tingimata vastuolus? / Inglise k. tlk. ja järels. M. Läänemets // 1990, 1, 67.
Weber, Max. Legitiimse domineerimise kolm puhast tüüpi / Saksa k. tlk. H. Käärik // 1994, 9, 58.
Vecgrāvis, Viesturs. Mis toimub läti luules / Läti k. tlk. K. Kalkun // 1988, 9, 32.
Veidemann, Rein. Kõne Lauluväljakul 11. sept. 1988 // 1988, 12, 95; Triptühhon : [J. Kaplinski, P.-E. Rummo ja H. Runneli luulest] // 1991, 6, 56.
Weil, Simone. “Ilias” ehk poeem võimust / Prantsuse k. tlk. M. Lepajõe // 1997, 7–8, 82.
Veispak, Teet. Seksuaalideoloogia eesti ühiskondlikus teadvuses 20. sajandil // 1989, 6, 60; 10, 70.
Weiss-Wendt, Anton. Mida tähendab meile holokaust? // 2001, 8–9, 112.
Vellerand, Lilian. Meenutades 80ndaid eesti teatris // 1991, 6, 68.
Velsker, Mart. Enamus ja vähemus : Märkmeid 1980. aastate luulearvustustest // 1995, 2, 65; Varemed, tasandikud, püramiidid : Uidang Eesti nüüdisluules // 1996, 3, 50; Aastasaja hammustustest eesti luules // 1998, 3, 58; Stalinismi võidud ja kaotused kuuekümnendatel aastatel // 1998, 10–11, 119; Y eesti kirjanduses // 2001, 10, 78; Kuldsed kolmekümnendad kuldsete kuuekümnendate kirjanduses // 2005, 1–2, 171; “Vikerkaare kirjandus”? : Ülestähendusi ajakirja kümnest esimesest aastast // 2006, 7–8, 123. Vt ka Särg, Indrek, Velsker, Mart, Malin, Jaan, Volt, Mihkel.
Verene, Donald Phillip. Mäluteater / Inglise k. tlk. T. Viik // 2002, 8–9, 152; Vestlus Donald Verene’iga / Küsitles T. Viik, inglise k. tlk. ja järels. M. Väljataga // 2002, 8–9, 164.
Verschik, Anna. Ühe tõlke ebaõnnestumise põhjustest : [D. Bergelsoni “Kui kõik on läbi” tõlkest vene keelde] // 2000, 2–3, 141.
Veskimägi, Kalju. Tsensoripunkt Tallinna Peapostkontoris // 1993, 7, 41.
White, Hayden. Vastused professor Chartier’ neljale küsimusele / Inglise k. tlk. M. Väljataga, järels. M. T. // 2000, 8–9, 88.
Vihalemm, Peeter  vt Sutt, Toomas, Vihalemm, Peeter.
Viik, Tõnu. Intellektuaali mütoloogiline kujund // 1998, 7–8, 151; Uus essee absurdist: ilma humanismi üleva müüdita // 2004, 10–11, 172; Kultuuri pealetung sotsiaal- ja humanitaarteadustes // 2006, 7–8, 77.
Viires, Piret. Kõik on kokku “Siuru” : [“Hirohallist” ja Eesti Kostabi-Seltsist] // 1990, 5, 47.
Wilhelmson, Karl. Alfred Rosenberg ja Eesti // 2001, 8–9, 180.
Villems, Richard. Aafrika Eeva ja tema tütred ehk Eeva Aasiale; Eeva Euroopale: mitu ja millal? // 1999, 2–3, 127.
William-Olsson, Magnus. Mis toimub rootsi luules / Rootsi k. tlk. M. Sirkel // 1988, 4, 37.
Vilumaa, Rainer. Grafiti Eestis. Tallinn ja Tartu I–II // 2002, 7, 61; 10, 66.
Vinkman, Victor V. Tagasivaates – sise- või välisvõitlus? : [Pagulaseestlusest ja tema organisatsioonidest] // 1992, 3, 77.
Virilio, Paul. Kaudne valgus / Prantsuse k. tlk. ja järels. H. Krull // 1995, 12, 79; Kiirus, sõda ja video / Prantsuse k. tlk. H. Krull // 1997, 7–8, 141.
Visnapuu, Henrik. Päike ja jõgi : [Mälestused] / Eess. ja märkused K. Pruul // 1989, 1, 50; 2, 57; 3, 65; 4, 55 (Siuru); 5, 52 (Millal sünnib inimene?).
Vollmer, Gerhard. Mis kasu on pseudoteadustest / Saksa k. tlk. T. Lias // 1997, 10–11, 86.
Volt, Ivo. Obstsöönne Martialis // 1996, 8–9, 177.
Volt, Marek. Tähenduslik vorm ja esteetiline emotsioon: formalism analüütilises perspektiivis // 2004, 3, 73.
Volt, Mihkel. Kriitiline diskursianalüüs. Kasutamisvõimalusi teksti ja kultuuri uurimisel // 1997, 12, 51; EV aastapäev kui rituaal ja rootsieesti pagulaslehtede diskurss // 1998, 1–2, 145. Vt. ka Särg, Indrek, Velsker, Mart, Malin, Jaan, Volt, Mihkel.
Voltaire. Filosoofilised kirjad. Kahekümne viies kiri hr. Pascali “Mõtete” kohta / Prantsuse k. tlk. M. Amon, järelsõna M. Väljataga // 1999, 11–12, 10.
Voltaire–Rousseau. Valik kirju. / Prantsuse k. tlk. K. Ross, järelsõna M. Tamm // 1999, 11–12, 48.
Vooglaid, Ülo. Juhtimise ja valitsemise eetikast // 1987, 4, 42; 5, 37; 6, 47; 7, 39; 8, 49.
Wordsworth, William. Eessõna lüürilistele ballaadidele : Katkend / Inglise k. tlk. K. Unt ja M. Väljataga, järels. M. Väljataga // 2004, 7–8, 85.
Võime, Lembit. No pasaran! // 1986, 1, 58.
Võrno, Heli-Liis. Shinrani tõeline puhas maa // 2003, 1–2, 162.
Võsu, Ester. “Wallenbergi” mütologiseerimiskatsed eesti meedias // 2001, 7, 74.
Vähämäki, Jussi. Euroopa identiteet / Soome k. tlk. K. Pruul // 1991, 12, 49.
Väljataga, Ainiki. “Kus on soome üliõpilasrevolutsionäär?” // 1990, 12, 66; Eesti naised, moraal ja rahvuslus. Pildikesi sajandi algusest // 1996, 11–12, 95.
Väljataga, Märt. Järelmärkus (17. sajandi inglise luule asjus) // 1987, 3, 36; Obskurantistlikud meele- ja maailmaparandusunelmad: väljavaade Eesti kojast // 1996, 7, 52; Feminism ja filosoofia // 1996, 11–12, 150; Ameerika tume pool // 1997, 4–5, 97; Postmodernistlikust teadusfantastikast // 1997, 10–11, 96; Kaks vaadet Ameerikast Jacques Derridale // 1998, 7–8, 129; Kirjanduse potentsiaalide otsingul // 1999, 5–6, 78; Edward Said, orientalism, postkolonialism // 2003, 4–5, 167; Inimloomus teelahkmel // 2004, 1–2, 143; Kunst kunsti vastu // 2005, 3, 55; Miks uurida kirjandust? // 2005, 6, 58; Klotsid, reeglid, plastiliin [Italo Calvino kombinatoorikast] // 2006, 10–11, 11.
Västrik, Riho. Klooga koonduslaager – Vaivara süsteemi koletu lõpp // 2001, 8–9, 147.
Õnnepalu, Tõnu. Trammid lähevad depoosse, proosa jälle on kui luule:  [1980. aastate eesti kirjandusest] // 1991, 6, 53;  “Ja lahkuda polnud kerge”: Pisteline essee reetmisest // 1992, 9, 53; Keha – hüüdja hääl diskursiivses kõrves? : Monoloog Hasso Krullist kui poliitilisest luuletajast // 1993, 1, 36; Neli romaani : Turisti märkmeid sõjast // 6, 67; Veri väljas : Peeter Sauteri proosast, jutukogu “Vere jooks” ilmumise puhul // 2006, 12, 44.
Üksmeele ja koostöö leping Eesti, Läti ja Leedu vahel, 12. sept. 1934 // 1990, 6, 67.

 

Leia veel huvitavat lugemist

Täheke
Õpetajate leht
Muusika
Kunstel
Akadeemia
Keel ja kirjandus
LR
Looming
Hea laps
Värske Rõhk
Sirp
Müürileht
TeMuKi